Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN portfolio

พลิกโฉมบริษัทการเงินใหญ่ที่สุดในจีน สู่ Tech Company กรณีศึกษา Ping An Group

ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่จะทรานส์ฟอร์มองค์กร Ping An ได้มีการลงทุนในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยีกว่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาใน 4 เทคโนโลยีหลักที่เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญต่...

องค์กรจะบริหารแต่ละหน่วยงานอย่างไร ? เมื่อธุรกิจเดิมก็ต้องปรับ ธุรกิจใหม่ก็ต้องหา

องค์กรจะบริหารแต่ละหน่วยงานอย่างไร ? เมื่อธุรกิจเดิมก็ต้องปรับ ธุรกิจใหม่ก็ต้องหา...

ภาพรวมการลงทุนของ 500 Startups ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Infographic]

ถ้าจะพูดถึง VC ระดับโลกที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในไทย คงจะไม่พูดถึง 500 Startups ไม่ได้......

JOB