Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Satang

ฟองสบู่ Bitcoin ยังไม่แตก และจะไม่ลงไปต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Satang เผยมุมมอง Cycle นี้ของ Bitcoin ยังไม่จบ ฟองสบู่ Bitcoin ยังไม่แตก และจะสามารถทำ New High ได้อีก! JP Morgan ออกมายอมรับว่า Bitcoin จะเป็นการลงทุนที่ดีและบอกว่าราคาอาจจะขึ้นไป...

JOB