LATEST IN ScoutOut

LINE JOBS ลงนามร่วมมือกับ “กระทรวงแรงงาน” ใช้เทคโนโลยีช่วยคนไทยหางาน

LINE JOBS แพลตฟอร์มค้นหางานผ่าน LINE เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 โดยได้พัฒนาระบบร่วมกับสตาร์ทอัพไทยคือ บริษัท สเกาท์ เอาท์ จำกัด หรือ ScoutOut ให้ผู้หางานสา...

เคล็ดลับ 'Growth Hacking' เพิ่มฐานลูกค้าจากศูนย์ถึงแสนแบบติดสปีด โดย บียอร์น ลี

Ecosystem ของสตาร์ทอัพเติบโตขึ้นมาก แต่หลายครั้งที่สตาร์ทอัพไทยมักจะมองแต่ตลาดภายในประเทศจนลืมมองหาโอกาสพาธุรกิจไปต่อยอดหรือขยายไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ดังนั้น สิ่งส...

JOB