Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN shein

Uniqlo ยื่นฟ้อง Shein อ้างถูกลอกเลียนกระเป๋าฮิต เรียกร้องให้หยุดขาย พร้อมชดเชยค่าเสียหาย

Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นในอาณาจักร Fast Retailing ยื่นฟ้อง Shein แบรนด์ Fast fashion ของจีน โดยอ้างว่าถูกลอกเลียนแบบกระเป๋าสะพายรุ่นฮิต...

Shein เตรียม IPO เข้าตลาดสหรัฐฯ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ด้านแรงงาน - สิ่งแวดล้อม

สื่อต่างประเทศรายงาน Shein ยักษ์ใหญ่ Fast Fashion สัญชาติจีน เตรียมยื่น IPO เข้าตลาดสหรัฐฯ แบบเป็นความลับ หวังขยายกิจการทั่วโลก...

กลยุทธ์อะไรที่ทำให้ Shein แบรนด์แฟชั่นออนไลน์ของจีน อยู่เหนือสงครามการค้า ?

Shein กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายของสหรัฐฯ ด้วยการเอาชนะ ช่องโหว่ในสงครามการค้าจีนและสหรัฐฯ...