LATEST IN Xi Jinping

เกิดอะไรขึ้นกับ Jack Ma ? หายหน้า 2 เดือนเต็ม หลังวิจารณ์ว่า การเงินจีนไม่มีระบบ

สื่อต่างประเทศ รายงานข่าวเพื่อตั้งข้อสงสัยในประเด็น การหายตัวไปของมหาเศรษฐีชาวจีนอย่าง Jack Ma หลังจากมีรายงานออกมาว่าเขาไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานานกว่า 2 เดือนแล้ว...

JOB