Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN zepeto

สยามพิวรรธน์จับมือ ZEPETO สร้างปรากฎการณ์แฟชั่น เชื่อมโลกเสมือนจริง เจาะกลุ่ม Gen ใหม่

เมื่อพูดถึงธุรกิจของสยามพิวรรธน์ เราต้องนึกห้างสรรพสินค้าในโลเคชั่นสำคัญ ๆ รวมถึงการเป็นแหล่งรวมแฟชั่นจากดีไซเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศ แต่จากความเปลี่ยนแปลงของโลกและผู้บริโภค สย...

ทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้งานให้เป็นผู้สร้างผลงานและมามารถสร้างรายได้ได้ใน Metaverse

ทุกอย่างที่มีแบบกายภาพจะถูกสะท้อนมาบนโลกเสมือน แต่บนโลกเสมือนสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณจินตนาการ คุณจะสามารถสะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่ในแบบที่คุณไม่สามารถสร้างหรือทำได้ในโลกแ...

Creators in the Metaverse: How Creators are Driving Virtual Spaces

Rudy Lee, Chief Strategy Officer at Naver Z, and Head of Global Business at Zepeto, shared his thoughts on the creator culture that drives the metaverse economy....

True จับมือ Zepeto ยักษ์ใหญ่เมตาเวิร์สเกาหลี สู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้าน Telco รายแรกของโลก

กลุ่มทรู ย้ำภาพผู้นำด้าน คอนเทนต์แถวหน้าของไทย ผนึก Zepeto ผู้นำแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สบนโซเชียลอันดับ 1 ของโลกจากประเทศเกาหลีใต้ ขึ้นแท่นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เทเลคอมรายแรกของโลกแบบเอ็กซ...

ONESIAM จับมือ ZEPETO จัดสงกรานต์ Metaverse ในธีม ONESIAM x ZEPETO Metaverse Songkran Festival 2022

‘ONESIAM’ ผนึกกำลังกับ ‘ZEPETO’ ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรกในโลก Metaverse ในแคมเปญ “ONESIAM x ZEPETO Metaverse Songkran Festival 2022”...

Samsung จับมือ ZEPETO แพลตฟอร์ม Metaverse ใหญ่สุดในเอเชีย ให้ผู้ใช้ทดลองแต่งบ้านด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกเสมือน

Samsung จับมือ ZEPETO แพลตฟอร์ม Metaverse ใหญ่สุดในเอเชีย ให้ผู้ใช้ทดลองแต่งบ้านด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกเสมือน...