แนวโน้มอนาคตแวดวงสินเชื่อ สู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากมุมมองของผู้ให้บริการ | Techsauce /* */ /* */

แนวโน้มอนาคตแวดวงสินเชื่อ สู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากมุมมองของผู้ให้บริการ

หนึ่งในกลไกสำคัญในการช่วยให้ SMEs เติบโต นั่นก็คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ ก็กลายเป็นปัญหาสำหรับ SMEs อยู่ไม่น้อย เพราะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามที่หวัง ด้วยปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการระบบบัญชีที่มีคุณภาพ ในบทความนี้เราจะพาไปเปิดเคล็ดลับ ที่จะทำให้ SMEs สามารถปลดล็อกปัญหาเหล่านี้ และไขปัญหาว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นอย่างไร? 

ETDAหาคำตอบได้จากบทความนี้ ซึ่งสรุปเนื้อหาสำคัญจากกิจกรรม Virtual Talk 1 : “Through Provider’s Lens: Assurance of Future Possibilities  ที่คุณชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล  SME Bank ได้เล่าถึงภารกิจสำคัญของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ในการช่วยสนับสนุนเงินทุนและการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในกิจการ SMEs ทั้งในภาคการผลิต,ภาคการบริการ และภาคการค้าปลีกค้าส่ง

ในงาน Virtual Series EP.2  “The New Way of Finance: On Point, On Time, and Online งานบัญชีออนไลน์ ทางเลือกใหม่ ของ SMEs” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs  โดยความร่วมมือระหว่าง ETDA และ Techsauce เพื่อ Transform ธุรกิจ SMEs ให้พร้อมกับการทำงานยุคใหม่

เคล็ดลับเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ SMEs ต้องรู้ 

อย่างที่ทราบกันดีว่า SMEs หลายราย ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คุณชัยณรงค์ได้ให้เคล็ดลับสำคัญกับผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดคือ จะต้องมีการเตรียมข้อมูลของธุรกิจให้พร้อมและเป็นระบบ และหากธุรกิจมีการดึงเทคโนโลยี เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ มาช่วยในการจัดการข้อมูล หรือระบบบัญชี ก็ยิ่งจะทำให้ข้อมูลดูเป็นระบบมากขึ้น และส่งผลดีต่อการขอสินเชื่อ 

“ธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณจะได้อะไรมากกว่า” คุณชัยณรงค์กล่าว 

นอกจากการจัดการข้อมูลธุรกิจอย่างเป็นระบบแล้ว คุณชัยณรงค์แนะนำให้ผู้ประกอบการสร้างวินัยทางการเงิน ศึกษาหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของแต่ละธนาคารให้ละเอียด และดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารมากกว่า 1 แห่ง เพื่อเพิ่มข้อต่อรองในการขอสินเชื่อ และลดความเสี่ยงของกิจการ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

หัวใจหลักในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

 

คุณชัยณรงค์ได้กล่าวเสริมถึง ‘หัวใจสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME’ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ความสามารถในการชำระหนี้  โดยมีตัวชี้วัดคือ หากธุรกิจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา โดยเอารายได้ก่อนหักภาษี หารด้วยด้วยยอดที่จะต้องชำระต่อเดือน เพื่อหาอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ หรือ DSCR โดยจะต้องมีตัวเลข DSCR มากกว่าหรือเท่ากับ 1.25 ธนาคารจึงจะปล่อยสินเชื่อ 

  • วินัยทางการเงินของกิจการ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในกิจการนั้นๆ จากประวัติ NCB หรือข้อมูลเครดิต

  • ผลประกอบการของกิจการ ซึ่งจะต้องไม่ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี 

  • การเข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย มีการจดทะเบียนและเข้าระบบการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

การเตรียมตัวเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของ SMEs ในอนาคต

เรื่องการใช้เทคโนโลยี e-Office หรือ e-Tool มาช่วยในการทำงาน คุณชัยณรงค์เผยว่าทางธนาคารก็จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการขอสินเชื่อเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องงานเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการด้านสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ในอนาคตเราจะเริ่มเป็น Digital Lending หมายความว่าเราจะขอเอกสารท่านน้อยลง ประกอบกับการตรวจตัว e-KYC หรือ NDID เราจะใช้แพลตฟอร์มกลางของเรา อาจจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอนในการขอข้อมูลจากลูกค้า ก็จะช่วยให้การดำเนินการขอสินเชื่อให้ผู้ประกอบการเร็วขึ้น”  

ซึ่งการปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าสู่แหล่งสินเชื่อในอนาคตนั้น คุณชัยณรงค์ยังได้เน้นถึงปัจจัยสำคัญในการดึงเทคโนโลยีมาใช้ปรับการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ อาทิ ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อสร้าง Digital Transaction และแนะนำให้ผู้ประกอบการเริ่มวางแผนการเงินการบัญชีด้วยตัวเอง เพื่อจะได้ทราบจำนวนตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริง ทั้งผลกำไรและขาดทุน ตัวเลขภาษี รู้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจตัวเอง ซึ่งคุณชัยณรงค์เน้นย้ำว่าการที่ผู้ประกอบการมีข้อมูลส่วนนี้ในมือ จะช่วยให้การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินง่ายขึ้น 

โดยในส่วนของ SME Bank จะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการในส่วนของ e-Tool ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ ในรูปแบบ SME Tool Box ที่รวบรวมเครื่องมือและแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการที่ทำ MOU กับทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำบัญชี,การจัดการสินค้า,ระบบบริหารงานบุคคล,ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์,ระบบการขนส่ง ฯลฯ ให้ผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรีได้ 

ผู้อ่านสามารถรับชมเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ : https://www.facebook.com/techsauceTH/videos/599538291052110RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ นำผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์มาต่อยอดให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ ด้วยโมเดลธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเ...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ รุดหน้านวัตกรรมการแพทย์ นำ Radiology AI ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม แม่นยำ รวดเร็ว รักษาทันท่วงที

ล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ นำ Radiology AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม ด้วย AI และ Deep Learning ในการบูรณาการเพื่อเพิ่มความรวดเ...

Responsive image

เอลซัลวาดอร์เสี่ยงกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างการตัดสินใจของผู้นำ กับความผันผวนของ Bitcoin

เอลซัลวาดอร์ ประเทศแรกที่ประกาศให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายประสบปัญหาเป็นอย่างมากจากการที่รัฐบาลได้ทยอยซื้อเหรียญ Bitcoin จนมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1...