SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 ผลักดันนวัตกรรม รับมือความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร | Techsauce

SPACE-F เปิดตัว Global FoodTech Accelerator and Incubator รุ่นที่ 5 ผลักดันนวัตกรรม รับมือความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหาร

SPACE-F โครงการ FoodTech ที่บ่มเพาะและเร่งการเติบโต (incubator and accelerator program) สตาร์ทอัพระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทย ได้เปิดตัว Accelerator และ Incubator รุ่นที่ 5 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนนวัตกรรมโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาภายในอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อตเต ไฟน์ เคมิคอล จำกัด และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโนโลยีอาหารที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต โดยในปีนี้มีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งออกเป็น โครงการ Incubator program 10 ราย และ โครงการ Accelerator program 10 ราย 

โดยธุรกิจสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและแหล่งเงินทุน เพื่อการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเข้าใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กล่าวในงานเปิดตัวว่า 

“โครงการ SPACE-F ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งการบ่มเพาะ และให้องค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนชั้นนำ อย่าง บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้ง NIA ยังมีกลไกการสนับสนุนด้านเงินทุนในโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เพื่อให้สตาร์ทอัพต่อยอดพัฒนาต้นแบบ สร้างแพลตฟอร์มที่ดึงดูดสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร ที่มีการเตรียมการระบบนิเวศ และความเชี่ยวชาญให้เพรียบพร้อม เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพเติบโตและประสบผลสำเร็จได้เร็ว สร้างอิมแพคให้อุตสาหกรรมได้ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีสตาร์ทอัพ จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน อินเดีย และอิสราเอลเข้าร่วมโครงการ

โครงการ SPACE-F มุ่งส่งเสริมให้สตาร์ทอัพด้าน FoodTech เติบโตและขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนที่มีตลาดผู้บริโภคกว่า 650 ล้านคน และมีมูลค่าสูงกว่า 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากความสำเร็จที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสของการลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม FoodTech และตอกย้ำความเป็น “ครัวโลก” ของประเทศไทย

แพลตฟอร์มของเราได้มีการสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างเต็มที่ ให้มีการเติบโตทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าต่อสังคม ด้วยวิสัยทัศน์และความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อตเต ไฟน์ เคมิคอล จำกัด และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) เราเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหารของโลก มีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลได้”


รศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริม

“เราเชื่อในเทคโนโลยีที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ  SPACE-F รุ่นที่ 5 สามารถขยายออกไปในตลาดสากลได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถสนับสนุนได้ โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก ที่คอยสนับสนุน อีกทั้งนักศึกษาที่คุณจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นกัน”


รศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังกล่าวเพิ่ม

“เบื้องหลังในความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมของหลายๆ สตาร์ทอัพ ยังจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนือเป็นสถานที่ที่โครงการ SPACE-F ตั้งอยู่มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน SPACE-F รุ่นที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและการแข่งขันของ Food-Tech Startups ในการสร้างนวัตกรรมระดับครัวไทยสู่ครัวโลก โดยมีอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนสตาร์ทอัพในโครงการฯ ด้วยศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงเลึก เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอาหารโลกได้”


FoodTech Startup 10 รายที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Incubator Program)

 1. Full Circle Co., Ltd: นำเสนอบริการบรรจุภัณฑ์เพื่อลดขยะบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว
 2. Another Food: พัฒนากาแฟจากเซลล์พืชเพื่อความยั่งยืน
 3. Cantrak: ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เพื่อติดตามและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มประสิทธิภาพทางการค้า
 4. Nanozeree: ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กระบวนการ encapsulation หรือเทคโนโลยีห่อหุ้มโดยหุ่นยนต์เพื่อนำส่งสู่จุดหมายได้อย่างสมบูรณ์
 5. Anuvi Food Sciences: นวัตกรรมผลิตส่วนผสมอาหารจากการหมักชีวมวล
 6. Algrow Biosciences Pte. Ltd.: สร้างสรรค์ส่วนผสมคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากโรงงานชีวภาพที่ใช้สาหร่ายโดยไม่เกิดของเสีย
 7. 21 Flavour: ทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ดึงดูดและน่ารับประทานสำหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
 8. Beijing BangyaBangya Technology: เครื่องดื่มจากถั่วงอกเจ้าแรกของโลก
 9. Niyog Global: ผลิตภัณฑ์นมที่ยั่งยืนจากมะพร้าว ปราศจากส่วนผสมจากสัตว์และเข้าถึงได้ง่าย
 10. KronoLife Co., Ltd.: ร่วมมือกับ สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางชั้นนำสำหรับต่อต้านริ้วรอย และมุ่งจัดการเซลล์ชราโดยเฉพาะ โดยมีผลิตภัณฑ์อย่าง ZenoBlazt และ ZenoGenez ซึ่งช่วยกำจัดเซลล์เหล่านี้ เพื่อสุขภาพและผิวที่ดีขึ้น

FoodTech Startup 10 รายที่เข้าร่วมโครงการเร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator Program)

 1. SEATOBAG PTE LTD: นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยจุลินทรีย์ครั้งแรกของโลก เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและการผลิตที่ยั่งยืน
 2. N&E Innovations: ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อสังเคราะห์จากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพครั้งแรกของโลก และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากเศษอาหาร
 3. The Crop Project: ผู้พัฒนาสูตรปรุงรสจากสาหร่ายเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 4. Biodefense led by BioShield: ปฏิวัติการถนอมอาหารด้วยนวัตกรรม
 5. UniFAHS: หยุดยั้งการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ผ่าน phage solution ภายใต้แบรนด์ PhagePrompt™ โดยสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตอาหารได้หลากหลายขั้นตอน เช่น วัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์
 6. Prefer Pte Ltd: ใช้เทคโนโลยีการหมักเพื่อเปลี่ยนขนมปัง ถั่วเหลือง และข้าวบาร์เลย์ให้เป็นรสชาติกาแฟ
 7. Fattastic Technologies Pte Ltd: พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาไขมันพืชจากน้ำมันพืช
 8. MUI Robotics Co., Ltd.: ออกแบบแพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์รสชาติ และความปลอดภัยของอาหาร
 9. Aquivio: นวัตกรรมเครื่องกดน้ำที่มีคุณสมบัติในการปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้บริโภคสามารถสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่เหมาะกับรสนิยม ไลฟ์สไตล์ และความต้องการได้ด้วยตนเอง
 10. Ingrediome Inc.: ใช้กระบวนการหมักด้วยแสงสังเคราะห์ที่มีความแม่นยำ (photosynthetic precision fermentation) เพื่อผลิตโปรตีนจากสัตว์ที่เหมือนกับธรรมชาติ และนำมาสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลขึ้นมาใหม่ โดยได้ทำการวิเคราะห์และจำแนกบทบาทของโปรตีนจากอาหารทะเลในการปรุงอาหาร เพื่อมุ่งเน้นไปที่การผลิตโปรตีนที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้งานของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ SPACE-F สามารถเข้าชมได้ที่ https://www.space-f.co

 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

DataWise ที่ปรึกษาด้าน Data & AI ครบวงจร ผสานความเชี่ยวชาญให้เข้ากับความต้องการลูกค้าได้ลงตัว

คุยเรื่องเทคโนโลยีในองค์กร กับ DataWise ผู้ให้บริการ Data & AI ครบวงจร...

Responsive image

LVMH จะเนรมิตโอลิมปิก ปารีส 2024 ให้เป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราที่สุดในโลก

โอลิมปิก ปารีส 2024 จะกลายเป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราและมีสไตล์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ หลัง LVMH อาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก และช่วยรังสรรค์ความยิ่งใหญ่ของก...

Responsive image

Traffy Fondue เตรียมนำ 'AI' มาขับเคลื่อน เปลี่ยนเมืองจากเสียงสะท้อนของ 'คน'

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองอย่างครบวงจร...