TMB Supply Chain Solution แก้ Pain Point ลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายคู่ค้า ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน | Techsauce

TMB Supply Chain Solution แก้ Pain Point ลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายคู่ค้า ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้น กว่าจะมาถึงมือเรา หากย้อนไปที่ต้นน้ำย่อมผ่านหลายขบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า หรือการจัดจำหน่าย สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้คือเรื่องของ Supply Chain ซึ่งมีความสำคัญในหลายธุรกิจ และต้องมีความเชื่อมโยงกับหลายส่วน ความท้าทายสำคัญคือการหา Solution เพื่อให้วงจรนี้สมบูรณ์ หนึ่งผู้เชื่อมโยง Supply Chain นี้คือภาคของ Finance อย่าง TMB กับ TMB Supply Chain Solution

ไม่นานมานี้ TMB ได้จัดงาน TMB WBG Story 2019 : Strive More for You to Get More ซึ่งมีทั้งผู้บริหารของ TMB บริษัทต่างๆ และ Partner เข้าร่วมงาน โดยหัวข้อสำคัญของงานนี้คือเรื่องของ Supply Chain TMB เล่าถึงภาพรวมอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่ง TMB เข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อพัฒนา Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้า สร้าง Eco-System ให้คู่ค้าขนาดเล็กมาเข้าร่วม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ TMB ให้ความสนใจ คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มการเกษตร

หากย้อนไปตั้งแต่ปี 2552 เป็นเวลากว่า 10 ปีที่ TMB ได้มีบทบาทในการสนับสนุนลูกค้าให้เกิดการทำ Supply Chain ทั้งในเรื่องของระบบความคล่องตัวทางการ รวมทั้งในปัจจุบันยังมอบ Platform ที่สะดวกและง่ายอย่างครบวงจร โดย TMB มีความเข้าใจในลูกค้าว่าต้องการอะไร มีปัญหาอะไร จึงได้เริ่มต้นพัฒนา Solution ที่จะเข้ามาช่วย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นคือ การเกษตร ค้าปลีก และรับเหมาก่อสร้างเป็นต้น

TMB Supply Chain Solution

Pain Point อย่างหนึ่งของ Supply Chain คือปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน ในฟากของผู้ผลิต อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ในขณะที่ Dealer ก็อาจไม่มีเงินพอในการสต๊อคสินค้ามาขาย ดังนั้น Supply Chain Financing คือการเข้ามาเชื่อมโยงทั้ง ฝั่งผู้ซื้อสินค้ามาผลิต และทางฝั่งผู้ขาย อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกัน ลดความสะดุด โดยสิ่งที่ TMB ทำคือการช่วยบริหารข้อมูลด้านการเงิน ทั้งการทำธุรกรรม ระบบการสั่งซื้อขาย การให้สินเชื่อ โดยจะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ Supplier หรือ Dealer ของลูกค้า และยังมีดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวก พร้อมเชื่อมการชำระเงินและการส่งต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อ ดิจิทัลโซลูชัน กับพาร์ทเนอร์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

คุณเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ TMB กล่าวว่า “ หัวใจสำคัญอันหนึ่งของการให้บริการลูกค้าธุรกิจของ TMB ก็คือการพัฒนาบริการ TMB Supply Chain Financing พร้อม Total Solution ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจของ TMB ทุกขนาดมีการเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน หลักๆ คือ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ Supplier หรือ Dealer ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น มีทุนมากขึ้น ทำให้มีกำลังในการพัฒนาที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ก็แข็งแกร่งตามไปด้วย นับเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ช่วยเหลือทั้งฝั่งผู้ซื้อสินค้ามาผลิต และทางฝั่งผู้ขาย โดยการแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพ ภายในเครือข่ายธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงให้ลูกค้าและเครือข่ายคู่ค้าเติบโตไปทั้งระบบ”

ด้านคุณศมน คุ้มธรรมพินิจ เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ TMB ได้นำเสนอ TMB Supply Chain platform ซึ่งเป็น platform ใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยแพลตฟอร์มนี้จะเชื่อมโยงระบบไว้ด้วยกัน ทำให้ลูกค้าธุรกิจและคู่ค้าทำงานได้สะดวกง่าย สามารถใช้ได้ผ่านทาง PC และ Mobile

ความสามารถที่โดดเด่นของ TMB Supply Chain platform

  • ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างใบสั่งซื้อ ผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และส่งหากันผ่านทางแพลตฟอร์มได้ทันที
  • สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD มาขายลดใบแจ้งหนี้ได้
  • สามารถตรวจสอบและดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ปัจจุบันนี้มีตัวอย่างบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้ใช้ TMB Supply Chain Solution เข้าไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ได้แก่ บุญรอดบริวเวอรี่ , ปตท. และ SCG เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่เปิดใจต้อนรับระบบ TMB Supply Chain Solution จนสามารถต่อยอดและร่วมกันพัฒนาดิจิทัลโซลูชันเพื่อเสริมกับเรื่องการให้แหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาและเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายได้

โดยสรุปแล้ว TMB Supply Chain Solution สามารถ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับ Supplier หรือ Dealer ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

พร้อมทั้งยังตอบสนองความต้องการภาครัฐครบวงจร เน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ขานรับนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้าน Supply Chain ของ TMB

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

Data Driven Marketing for MICE เปิดตำราการตลาดยุค 4.0 สำหรับอุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ

Data Driven Marketing for MICE การตลาดในยุค 4.0 ที่จะช่วยในอุตสาหกรรม MICE สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในมือ มาร่วมค้นหา Insight ลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์ และออกแบบง...

Responsive image

Innovation Club Thailand 2021 ร่วมหาแนวทางในการพัฒนา Investment Ecosystem ของไทย

Innovation Club Thailand 2021 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 กับการเสวนาในประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านการลงทุนใน Startup Ecosystem ของไทย ของเหล่าผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ และเอกชน...

Responsive image

Intel vPro® แพลตฟอร์มสำหรับคอมพิวเตอร์ ขุมพลังสำคัญที่เกิดมาเพื่อธุรกิจและองค์กร

แพลตฟอร์ม Intel vPro ที่ใช้โปรเซสเซอร์ 11th Gen Intel Core vPro เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะตอบโจทย์องค์กรในทุกมิติ ทำให้การจัดการและซ่อมแซมระบบทางไกลเป็นเรื่องง่าย ธุรกิจดำเนินได้อย่างรา...