Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WEDO Young Talent Program

WEDO Young Talent 2023 Hell Day สานต่อปีที่ 3 เฟ้นหา Future Talent ปั้น ‘นวัตกร’ ต่อยอด ‘นวัตกรรม’

WEDO Young Talent 2023 Hell Day ได้สานต่อโครงการเฟ้นหานวัตกร ต่อยอดสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันเยาวชนสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้กิจกรรมได้มาธีมของ Everest (N)ev...

เจาะลึก Hell Weeks 13 สัปดาห์กับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ของเหล่า WEDO Young Talent 2022

เจาะลึก Hell Weeks 13 สัปดาห์การทำงานจริงของเหล่า Talent แห่งอนาคตในโครงการ WEDO Young Talent Program 2022 โดยจะพาทุกคนไปชมว่า 13 สัปดาห์ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 47 คนว่า โหดแค่ไ...

WEDO ชวนนักศึกษา ร่วมฝึกงานจริงสุดเข้มข้น
 ใต้โครงการ 'WEDO Young Talent Program 2022' สร้างโอกาสในสายงานแห่งโลกอนาคต

เริ่มแล้ว! กับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศได้ฝึกทำงานจริงในโครงการ 'WEDO Young Talent Program 2022' ผ่านการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตครอบคลุมทั้ง Skillset และ Mindset พร้อมวิธีคิด...

‘ปั้นเด็กมีของ ให้ลองทำงานจริง’ กับ โครงการ WEDO Young Talent 2021 สร้าง talent ยุคใหม่ ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

“WEDO Young Talent Program” โครงการที่ตีความหมายใหม่ของคำว่า ‘เด็ก’ และ ‘ฝึกงาน’ โดยเริ่มจากการไม่มองว่าน้องเป็นเด็ก แต่คือ talent ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ และทำงานด้านนวัต...