เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นทวีความรุนแรงขึ้น ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากสถานการณ์การระบาด ส่งผลให้สินค้าประเภททำความสะอาดและฆ่าเชื้อนั้นมีความต้องการสูง ซึ่งเจลล้างมือก็เป็นอีกหนึ่งในสินค้าที่เป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ และเริ่มมีการขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และราคาสูงขึ้น 

การทำเจลล้างมือเองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนที่เผชิญการระบาดของไวรัส COVID-19 ในตอนนี้ โดย องค์การอนามัยโลกได้เผยคู่มือ ‘WHO-recommended Handrub Formulations’ ซึ่งเป็นคู่มือการทำเจลล้างมือด้วยตนเอง ให้ประชาชนทั่วโลกนั้นสามารถศึกษาและทำเจลล้างมือของตนเองได้

ซึ่งวิธีทำเจลล้างมือที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำนั้นอยู่ที่ขนาด 10 ลิตร โดยมีส่วนผสมและสัดส่วน ดังนี้

  • เอทานอล (Ethanol) 96%: 8333 ml

  • ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) 3%: 417 ml

  • กลีเซอรอล (Glycerol) 98%: 145 ml

ขั้นตอนการทำ

  1. เทเอทานอลจำนวนที่จะใช้ลงไปในขวดหรือถังขนาดใหญ่

  2. เติมไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ลงไปโดยใช้กระบอกตวง

  3. เติมกลีเซอรอลลงไปโดยใช้กระบอกตวง 

  4. เติมน้ำต้มสุกลงไปให้เต็มขวดหรือถัง

  5. ควรปิดฝาทันทีเพื่อป้องกันการระเหย

  6. จากนั้นผสมให้เข้ากันโดยการเขย่าขวดหรือถังเบาๆ

  7. บรรจุเจลล้างมือลงบรรจุภัณฑ์เล็ก ๆ ที่สะดวกต่อการพกพา

ทุกท่านสามารถทำเจลล้างมือของตัวเองได้ตามขั้นตอนง่าย ๆ ตามคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก และอย่าลืมป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการพกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่: WHO


RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะ 3 คืออะไร แล้วประชาชนต้องรับมืออย่างไร

บทความนี้ Techsauce ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ละระยะเป็นอย่างไร...

Responsive image

WHO ประกาศให้ยุโรป กลายเป็น ‘ศูนย์กลางการแพร่ระบาด COVID-19’ แห่งใหม่

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศให้ยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของการระบาด COVID-19 อย่างเป็นทางการ...

Responsive image

TikTok จับมือ WHO และสภากาชาดร่วมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19

WHO หรือ องค์การอนามัยโลกได้ใช้ TikTok เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สื่อสารข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ด้วยคลิปวิดีโอสั้น...