LATEST IN NEWS

'เงินติดล้อ' เคาะช่วงราคา IPO ที่ 34.00 – 36.50 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้รายย่อยจองแบบ Small Lot First 22 – 26 เม.ย. นี้

'เงินติดล้อ' เคาะช่วงราคา IPO ที่ 34.00 – 36.50 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้รายย่อยจองแบบ Small Lot First 22 – 26 เมษายน โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกภายในเดือนพฤษภาคมนี้

JOB