Airnae Air

#airnae-air

airnae.enc@gmail.com

Story (3)

สรุปเทรนด์เทคโนโลยีปี 2020 กับหนูเนย เมื่อยุค Mobile จบแล้ว อะไรจะเป็น Next Big Thing?

สรุป เทรนด์เทคโนโลยีปี 2020 กับ หนูเนย สิทธิพล พรรณวิไล แนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2020 และเทคโนโลยีที่ต้องจับตาในทศวรรษนี้...

รู้จัก LINE BK เมื่อคนไทยจะสามารถทำธุรกรรม-ขอสินเชื่อ ผ่าน LINE

รู้จัก LINE BK บริการการเงินรูปแบบใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ LINE โดยจะทำให้คนไทยจะสามารถทำธุรกรรม-ขอสินเชื่อ ผ่าน LINE...

ถอดความคิด HR ในยุค Disruption การรับมือการเมืองในองค์กร เมื่อคนลาออกเพราะหัวหน้า

การทำงานของ HR ในยุค Disruption นอกจากการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้ว การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้คนในองค์กรมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปล...