บทวิเคราะห์ SCBx จากสถาบันการเงิน สู่ Tech Company | Techsauce

บทวิเคราะห์ SCBx จากสถาบันการเงิน สู่ Tech Company

หากใครเคยได้ยิน Case Study ของบริษัทการเงินใหญ่สุดของจีนอย่าง Ping An ที่สามารถ Transform สู่ Tech Company และลดความเสี่ยงจากการถูก Disrupt ได้ ในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB อาจเป็นหนึ่งใน Case Study ใหม่ในอนาคต ด้วยยานแม่ที่ชื่อ SCBX

จากจดหมายของ CEO โดยคุณอาทิตย์ นันทวิยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตอนหนึ่งระบุว่า

 “แนวโน้มของการถูก disrupt นั้น เริ่มมาเมื่อหกปีก่อนและจะชัดเจนมากขึ้นในอีกสาม ปีข้างหน้า”

นั่นหมายถึง การเห็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงของโลกการเงิน ไมว่าจะเป็นการที่ผู้เล่นขนาดใหญ่หลายราย มาบุกสู่โลกการเงิน หรือการมาของ Decentralized Finance Technology ที่ทำให้ธนาคารถูกลดบทบาทลง

SCB เป็นหนึ่งในธนาคารที่ตื่นตัวกับคลื่น Disruption นี้มาโดยตลอด โดยก่อนหน้านี้ SCB ได้ตั้ง SCB 10X ให้บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีในเครือธนาคารไทยพาณิชย์  โดยเป็นบริษัทรายแรกในไทย ที่มุ่งเน้นเรื่องของ Decentralized Finance แต่ด้วยกลไกบางอย่าง อาจทำให้ SCB ยังขาดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และการบุกสู่น่านน้ำใหม่ๆ

SCBX  จึงเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ที่ถูกเรียกว่า 'ยานแม่' ซึ่งจะพาธุรกิจของ SCB ปลดล็อกสู่โลกใบใหม่ได้อย่างแท้จริง เริ่มด้วยวิธีการสร้างยานแม่คือ

 1. ตั้งบริษัท SCBX 

 2. ถอด SCB ออกจากตลาดหลักทรัพย์ และ Share Swaps ให้ผู้ถือหุ้นเดิม มาถือหุ้นในบริษัท SCBX แทน โดยSCBX  จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แทน

 3. จ่ายเงินปันผล 7 หมื่นล้านบาทให้กับ SCBX 

โครงสร้างใหม่ของ SCBX 

เมื่อการโยกย้าย Asset และจัดตั้งบริษัทใหม่เข้าสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว จากเดิมที่บริษัทในเครืออยู่ภายใต้ SCB Bank ก็จะถูกแยกออกมาเป็น

 1. ธุรกิจธนาคารแบบเดิมๆ (Cash Cow) : SCB Bank 

 2. ธุรกิจใหม่ (New Growth) คือ

 • Digital Platforms : Token X , monix , Robinhood

 •  External Fund Raisings : SCB ABACUS        

 •  VC Investment  SCB 10X   

 • Tech Dev & Global Partner : Digital Ventures , SCB TechX

นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหม่ได้แก่

 • Card X ธุรกิจบัตรเครดิต
 • Auto X ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
 • AISCB ธุรกิจสินเชื่อร่วมกับ AIS
 • Alpha X ธุรกิจสินเชื่อรถหรู ร่วมกับ Millenium Group
 • Data X 
 • CPG-SCB (VC Fund) กองทุนใหม่ร่วมกับ CP Group 

การตั้งบริษัทใหม่ หรือ spin-off บริษัทย่อยออกมาจากธุรกิจธนาคารเดิม ยังส่งเสริมให้ SCBx คล่องตัวขึ้นกว่าเก่า ด้วยการทำงานที่จะไม่ยึดติดกรอบแบบ Traditional Bank และการคิดใหม่ ทำใหม่ นำทัพบริหารของคนรุ่นใหม่ ยกตัวอย่าง SCBAIS มีประธานบริหารเป็นคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หรือ การตั้ง Venture Capital ร่วมกับ CP Group ที่มีผู้บริหารหลักคือ ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ เป็นต้น

โลกการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย Data

นอกจากการหาน่านน้ำใหม่ๆ หรือการก้าวเข้าสู่โลก Decentralized Finance จะสังเกตเห็นว่าธุรกิจต่อจากนี้ คือเรื่องของสินเชื่อ และข้อมูล ดังนั้นการที่ SCB มีแพลตฟอร์มอย่าง Robinhood หรือการจับมือกับ AIS , CP Group จะทำให้ SCB ขับเคลื่อน Data มหาศาล ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินให้กับกลุ่ม Micro ดังเช่นที่ Tech Company รายใหญ่ๆ กำลังเดินหน้าอยู่ 

5 ปีต่อจากนี้ SCBX ตั้งเป้า

ด้วยโครงสร้างใหม่นี้ นอกจากธุรกิจธนาคาร SCBX ตั้งเป้าเดินหน้าเป็น Tech Company ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่น่านน้ำใหม่ๆ ในภูมิภาค Southeast Asia โดยตั้งเป้า 5 ปีจากนี้คือ

 • มีลูกค้า 200 ล้านราย ด้วยการเป็นผู้นำแพลตฟอร์มในภูมิภาค Southeast Asia 
 • มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1 ล้านล้าน ด้วยบริษัทย่อยและ Startup ที่เป็นยูนิคอร์น
 • เป็นผู้นำด้าน Digital Asset และ Blockchain
 • เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI และ Data Analytics
 • รายได้เติบโต 1.5 เท่า

SCB  ≠  SCB

เรียกได้ว่าต่อจากนี้ SCB จึงจะต้องไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอีกต่อไป หากแต่ต้องใช้ ความเข้มแข็งทางการเงินของธุรกิจธนาคารปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ เพิ่มขีดความสามารถ ให้กับ SCB เร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินประเภทอื่นที่ตลาดต้องการและสร้างขีดความสามารถทางด้าน technology ร่วมถึงการบริหารจัดการ แพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (technology platform) ขนาดใหญ่ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งระดับโลก เข้าสู่สนามการแข่งขัน แบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้

ทัพผู้บริหารภายใต้ยานแม่ SCBX 

ธุรกิจ Cash Cow : SCB Digital Banking 

 • คุณยรรยง ไทยเจริญ Chief Economist
 • คุณพิกุล ศรีมหันต์ Chief SME Banking Officer
 • คุณวิฑูรย์ พรสกุลวานิช Chief Integrated Channels Officer
 • คุณอรรัตน์ ชุติมิต Chief Retail and Business Banking Officer
 • คุณชาลี อัศวธีระธรรม Chief Digital Bangking Officer 

ธุรกิจใหม่ (New Growth) 

 • คุณอารักษ์ สุธีวงศ์ CEO SCB Securities , SCB10X  
 • คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร CEO AISCB
 • คุณมุขยา พานิช  Managing Partner CPG-SCB (VC Fund) และ Chief Venture and Investment Officer ที่ SCB 10X 
 • คุณวศิน ไสยวรรณ CEO Alpha X
 • คุณตรัยรัตน์  สุวรรณประทีป CEO SCB Tech X
 • คุณสารัชต์ รัตนาภรณ์  CEO Card X
 • คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์  CEO Auto X
 • คุณ Yizhak Idan CEO Data X
 • คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช CEO Token X
 • คุณสีหนาท ล่ำซำ MD Robinhood
 • คุณอรพงศ์ เทียนเงิน CEO Digital Ventures
 • คุณสุทธาภา อมรวิวัฒน์ CEO SCB Abacus
 • คุณถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล COO Monix

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รวมมาแล้ว! Key Messages 9 วิทยากร จากงาน The Story Thailand Forum 2024

สรุปสาระสำคัญจาก 9 วิทยากรอุดมความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมาบรรยายในแง่การทำธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี และการคำนึงถึง ESG ในงานสัมมนา 'The Story Thailand Forum 2024' ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1...

Responsive image

AGI จะมาเมื่อไหร่ จะเกิดอะไรขึ้นหลัง AI เก่งเกินคน ? ส่องความเห็นล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำ

AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ที่หลายคนว่ากันว่าจะเป็น AI ที่เหมือนมนุษย์มากที่สุด และอาจเหนือมนุษย์มากที่สุด เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจนเหมือนหลุดมาจากในหนัง แต่ในตอนนี้เราอาจต้...

Responsive image

สตาร์ทอัพ AI เตรียมลุย iFLYTEX x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition ขยายธุรกิจสู่ APAC Markets

iFLYTEK x Techsauce Global Summit 2024 Startup Competition เปิดรับสมัคร สตาร์ทอัพด้าน AI เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณได้แสดงศักยภาพ ผลักดั...