Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

woranat

woranat-prathummanee

Story (14)

ความท้าทายของรัฐในการขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี

ท่ามกลางกระแสของ Smart City ที่สะท้อนถึงความคาดหวังของผู้คนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่อนาคต ...

'ปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิง' สู่ 'China 2025' 50 ปี Midea กับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจีน

เมื่อเศรษฐกิจจีนที่เคยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดชะลอตัวลง ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘โรงงานโลก’ ซึ่งเคยมีจุดเด่นด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ มาวันนี้เจอโจทย์ปัญหาทั...

ส่อง Civic Tech ในไต้หวัน เมื่อเทคโนโลยี x ประชาธิปไตย

โดยส่วนใหญ่เรามักนึกถึงเทคโนโลยีในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ แต่พัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ให้กับทุกมิติของสังคม เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไ...

AI และ IoT เทรนด์สำคัญที่จะเชื่อมเกาะเล็กๆ อย่างไต้หวันขยายไปสู่ตลาดโลก

Techsauce ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Meet Taipei Startup Festival 2018 ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เรียนรู้วงการ startup ในไต้หวันซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี และเป็นเ...

สัมภาษณ์ 'Audrey Tang' อดีต Hacker สู่ 'รัฐมนตรีดิจิทัล' ผู้ขับเคลื่อนวิวัฒน์ประชาธิปไตยไต้หวัน

การขึ้นมาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวันของ Civic Hacker อย่าง Audrey Tang เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปูมหลังของเธอซึ่งเป็นถึงตำนานอัจฉริยะแห่งวงการเทคโนโลยีคอมพิว...