องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic | Techsauce

องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic

ธุรกิจจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสำคัญคือ วัฒนธรรมองค์กรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการหล่อหลอมและปูทางให้กับองค์กรสามารถดำเนินไปได้ตามทิศทางที่วางไว้ ดังนั้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ คน เป็นหลัก แต่หนึ่งในปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นสำหรับหลาย ๆองค์กร คือ ธุรกิจพร้อม แต่คนไม่พร้อม และไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกคนเข้าร่วมงาน 


คุณชาล เจริญพันธ์ CEO Hubba ผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation ได้ให้มุมมองว่า Toxic ที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น หากจะบอกว่ามาจาก ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ เพราะทุกอย่างขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย

ความ Toxic จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งคน และองค์กร ไม่มีจุดสมดุลที่เหมาะสมต่อกัน ทั้งในด้านความเชื่อ ทัศนคติ มุมมอง เป้าหมาย ค่านิยม ซึ่งในความเป็นจริง ไม่สามรถที่จะไปตีตราได้ว่า ันใครเป็น Toxic People เสียทีเดียว เพราะต้องอย่างลืมว่า บางครั้งอาจจะเกิดจากการที่ บุคคลเลือกองค์กรผิด หรือ องค์กรเองอาจจะเลือกคนผิดเข้ามาร่วมงาน เพราะแต่ละคนจะมีลักษณะและจุดที่เหมาะสมไม่เหมือนกัน 

การป้องกันความพลาดในการเลือกบุคคลกรร่วมงานน้อยที่สุด 

  • อย่างแรก องค์กรไม่ควรจ้างพนักงานโดยที่ไม่ได้กำหนด บทบาทและความรับผิดชอบให้ดีเสียก่อน 
  • อย่างที่สอง การที่องค์กรไม่สามารถกำหนด core value ของตัวเองได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรเองอาจจะไม่รู้ลักษณะของคนที่ต้องการจะจ้างเข้ามาทำงาน 

ทริคพื้นฐานสำหรับการสัมภาณ์คนเข้ามาร่วมงานในองค์กร 

  1. การให้กรอกข้อมูลตามฟอร์แมทขององค์กร 
  2. องค์กรต้องมีมาตรฐานของตัวเอง ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอ 
  3. การคัดเลือกคนที่รวดเร็วอาจจะต้องให้พนักงานในแผนก refer มาเองด้วย 
  4. องค์กรต้องสร้าง Career Path ที่มี Branding ที่ชัดเจนในออนไลน์ 
  5. หากมีตำแหน่งสูงที่ว่าง สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ ต้องให้โอกาสคนในก่อนเสมอ 
  6. สกรีนด้วยการโทรพูดคุยก่อนที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ 
  7. ควรจะให้ CEO เข้าสัมภาษณ์ด้วยตัวเองด้วย  

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวการคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงาน และสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิด toxic ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ แต่สิ่งสำคัญคือ การที่องค์กรจะต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัด เพื่อดึงดูดคนที่ใช่เข้ามา ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

มรดกแนวคิด Steve Jobs ที่ส่งต่อถึง Tim Cook เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของ Apple

Tim Cook ยกหนึ่งคำสอนล้ำค่าในการทำงานจาก Steve Job ที่ทำให้ Apple เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร นั่นก็คือ ‘ทุกคนสามารถสร้าง...

Responsive image

ทำไมองค์กรต้องมี ‘Innovation Culture’ พื้นฐานที่ขาดไม่ได้ถ้าอยากสร้างนวัตกรรม

ในบทความนี้ Techsauce ขอพาผู้อ่านไปรู้จักคำว่า Innovation Culture หรือ วัฒนธรรมนวัตกรรม อีกฟันเฟืองสำคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์กรที่ขาดไปไม่ได้...

Responsive image

เจาะกลยุทธ์ ‘ปรับแต่ไม่เปลี่ยน’ ที่ IKEA ร้านเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่เอาตัวรอดในยุคดิจิทัล

กลยุทธสำคัญอย่าง ‘ปรับแต่ไม่เปลี่ยน’ ที่ทำให้ IKEA สามารถรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของบริษัท ไปพร้อมกับการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง...