องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic | Techsauce

องค์กรควรใช้เวลาหาคนที่ใช่ ดีกว่า 'รีบ' เอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้ว Toxic

ธุรกิจจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้นั้น สิ่งสำคัญคือ วัฒนธรรมองค์กรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการหล่อหลอมและปูทางให้กับองค์กรสามารถดำเนินไปได้ตามทิศทางที่วางไว้ ดังนั้นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ คน เป็นหลัก แต่หนึ่งในปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นสำหรับหลาย ๆองค์กร คือ ธุรกิจพร้อม แต่คนไม่พร้อม และไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกคนเข้าร่วมงาน 


คุณชาล เจริญพันธ์ CEO Hubba ผู้เชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation ได้ให้มุมมองว่า Toxic ที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น หากจะบอกว่ามาจาก ตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ เพราะทุกอย่างขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กรด้วย

ความ Toxic จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งคน และองค์กร ไม่มีจุดสมดุลที่เหมาะสมต่อกัน ทั้งในด้านความเชื่อ ทัศนคติ มุมมอง เป้าหมาย ค่านิยม ซึ่งในความเป็นจริง ไม่สามรถที่จะไปตีตราได้ว่า ันใครเป็น Toxic People เสียทีเดียว เพราะต้องอย่างลืมว่า บางครั้งอาจจะเกิดจากการที่ บุคคลเลือกองค์กรผิด หรือ องค์กรเองอาจจะเลือกคนผิดเข้ามาร่วมงาน เพราะแต่ละคนจะมีลักษณะและจุดที่เหมาะสมไม่เหมือนกัน 

การป้องกันความพลาดในการเลือกบุคคลกรร่วมงานน้อยที่สุด 

  • อย่างแรก องค์กรไม่ควรจ้างพนักงานโดยที่ไม่ได้กำหนด บทบาทและความรับผิดชอบให้ดีเสียก่อน 
  • อย่างที่สอง การที่องค์กรไม่สามารถกำหนด core value ของตัวเองได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรเองอาจจะไม่รู้ลักษณะของคนที่ต้องการจะจ้างเข้ามาทำงาน 

ทริคพื้นฐานสำหรับการสัมภาณ์คนเข้ามาร่วมงานในองค์กร 

  1. การให้กรอกข้อมูลตามฟอร์แมทขององค์กร 
  2. องค์กรต้องมีมาตรฐานของตัวเอง ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอ 
  3. การคัดเลือกคนที่รวดเร็วอาจจะต้องให้พนักงานในแผนก refer มาเองด้วย 
  4. องค์กรต้องสร้าง Career Path ที่มี Branding ที่ชัดเจนในออนไลน์ 
  5. หากมีตำแหน่งสูงที่ว่าง สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ ต้องให้โอกาสคนในก่อนเสมอ 
  6. สกรีนด้วยการโทรพูดคุยก่อนที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ 
  7. ควรจะให้ CEO เข้าสัมภาษณ์ด้วยตัวเองด้วย  

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวการคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงาน และสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิด toxic ทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ แต่สิ่งสำคัญคือ การที่องค์กรจะต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัด เพื่อดึงดูดคนที่ใช่เข้ามา RELATED ARTICLE

Responsive image

6 เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ หากองค์กรต้อง Agile เพื่อให้รอดพ้นจากทุกวิกฤตใหญ่

6 เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ หากองค์กรต้อง Agile เพื่อให้รอดพ้นจากทุกวิกฤตใหญ่...

Responsive image

6 วิธีรับมือ เมื่อพนักงานมีอาการซึมเศร้า แนะนำจาก HBR

วันนี้ Techsauce มีเทคนิคดี ๆ จาก Harvard Business Review (HBR) สำหรับองค์กรที่อยากจะรักษาใจพนักงานที่มีอาการซึมเศร้า โดยที่งานยังเดินหน้าได้อย่างราบรื่น...

Responsive image

Robinhood เปิดตัวแอป สำหรับไรเดอร์ เงินเข้าทันที ไม่มีหัก % ผุดโมเดลเช่า EV Bike ส่งอาหารเป็นรายแรก

Robinhood แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ล่าสุดเปิดตัว “โรบินฮู้ด ไรเดอร์ แอปพลิเคชัน” แพลตฟอร์มใหม่สำหรับคนส่งอาหารและโมเดล “Robinhood EV Bike” ครั้งแรกของฟู้ดเดลิเวอรีเมืองไทย...