Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

The Executive

บทบาทโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกับการพัฒนาตลาดทุนไทย

บทบาทโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกับการพัฒนาตลาดทุนไทย เขียนโดย คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...

ใช้ Digital เพื่อ Self Care สู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า

การถูก Disrupt ในวงการการแพทย์เป็นอย่างไร ? การคิดและทำตามแบบเก่าอาจไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แล้วแนวทางของการประยุกต์ใช้ Digital จะทำอย่างไรได้บ้าง ? เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นอง...

ทำงานให้สนุกและรักในสิ่งที่ทำ วิธีการใช้ชีวิตในแบบผู้บริหารหญิงแกร่งของ IBM

ความท้าทายของการทำงานในเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร ? ทำอย่างไรเพื่อให้คนในองค์กรยอมรับผู้บริหารใหม่ วิธีจัดการชีวิตและเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จคืออะไร ? Techsauce คุยก...

คุยกับ 'บีไอจี' ทำไม 'ไฮโดรเจน' ถึงกลายเป็น 'The Next Big Thing' แห่งวงการพลังงานสะอาด

วงการพลังงาน จะต้องทำอย่างไรให้ใช้พลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ไฮโดรเจน อีกหนึ่งพลังงานสำคัญ จะกลายมาเป็น The Next Big Thing แห่งวงการพลังงานได้อย่างไร ? Tec...

คุยกับ บีไอจี ทำไม 'ไฮโดรเจน' จึงกลายเป็น The Next Big Thing แห่งวงการพลังงาน

คุยกับ บีไอจี ทำไม 'ไฮโดรเจน' จึงกลายเป็น The Next Big Thing แห่งวงการพลังงาน...