Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

The Executive

ทำงานให้สนุกและรักในสิ่งที่ทำ วิธีการใช้ชีวิตในแบบผู้บริหารหญิงแกร่งของ IBM

ความท้าทายของการทำงานในเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร ? ทำอย่างไรเพื่อให้คนในองค์กรยอมรับผู้บริหารใหม่ วิธีจัดการชีวิตและเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จคืออะไร ? Techsauce คุยก...

เมื่อเทคโนโลยีสำคัญต่ออาชีพ จะพัฒนา Upskill - Reskill อย่างไร ?

เมื่อความไม่แน่นอนกลายเป็นความปกติของโลกใบนี้ ดังนั้น คน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการ Upskill และ Reskill อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการมี mindset ให้เป็นคน ‘เรียนรู้ตลอดชีวิต’ Exec Ins...

จุดเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็ก เกิดขึ้นเป็น Robinhood

จุดเริ่มต้นของการทำแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเหลือร้านค้าเล็ก ๆ เป็นอย่างไร ? ความแตกต่างของ Robinhood มีอะไร และมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง ? ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือร้านค้าแล้ว ยัง Reskill พนักงา...

จาก ‘1 พันล้านบาท สู่ 4 แสนล้านบาท ภายใน 26 ปี’ เจาะเบื้องหลังความสำเร็จ Indorama Venture

ในการทำธุรกิจ ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ประสบปัญหา แต่อยู่ที่ว่าจะฟันฝ่าไปอย่างไร Techsauce คุยกับ Mr. Aloke Lohia, Group CEO of Indorama Ventures ในบทเรียนธุรกิจตั้งแต่การเริ่มก่อตั้ง จา...

จากวันล้มละลาย สู่วันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด บทเรียน 'ล้มแล้วลุก' จาก ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

การจะฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้บริหารต้องมีสติ แล้วปัญญาจะตามมา นอกจากการมีสติแล้วอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของการบริหารคน ? การสืบทอดกิจการของครอบครัว มีวิธีการถ่ายทอดบทเรียนทาง...