ยกระดับอุตสาหกรรม MICE ด้วยการตลาด และ Data ภาพรวมงาน MICE Intelligence Talk 4 | Techsauce

ยกระดับอุตสาหกรรม MICE ด้วยการตลาด และ Data ภาพรวมงาน MICE Intelligence Talk 4

ในวันที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ผู้คนหันมาใช้ Tech และ Tools เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันง่ายมากขึ้น และด้วยพิษของโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้งานนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น เพราะหากไม่มีการปรับตัว ธุรกิจก็จะยากที่จะรอดในช่วงวิกฤตเช่นนี้

และงาน MICE Intelligence Talk ที่จัดขึ้นโดย TCEB โดย MICE Intelligence Center ร่วมมือกับ Techsauce ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสำหรับธุรกิจในยุคโควิด-19 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม MICE เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE สามารถขับเคลื่อนไปได้แม้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ ไม่มีการจัดงาน Event ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ตาม

โดยที่ผ่านมา มีการจัดงาน MICE Intelligence Talk ไปแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นการบรรยาย อบรมผ่านการทำ Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยแนะนำ Tech และ Tools รวมทั้งมอบองค์ความรู้ที่น่าสนใจในการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ทั้งกลุ่มที่เป็น ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ให้บริการจัดงานประชุมสัมนาต่าง ๆ 

MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 ต่อยอดบทเรียนพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ

ใน 3 บทเรียนของงาน MICE Intelligence Talk ที่ผ่านมาตลอดปี 2564 ได้มีการนำเสนอในมุมมองต่าง ๆ ที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม MICE เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานแบบ Vitual และ Hybrid ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม MICE ในช่วงที่โควิด-19 ทำให้คนเดินทางไม่ได้ และรวมตัวกันไม่ได้ การที่นำเอาเทคโนโลยีอย่าง โปรแกรมสัมนาออนไลน์เข้ามาช่วย ก็สามารถทำให้การจัดงานประชุมสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ต่อด้วยการส่องมอบองค์ความรู้ในครั้งที่ 2 เกี่ยวกับ การสร้างทักษะ Digital Skill และ Digital Tools ที่นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเฉพาะบทเรียนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และในครั้งที่ 3 เกี่ยวกับ การออกแบบ Service Design ผ่านการทำ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ Service Blueprint ที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจได้จริง และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

และล่าสุดใน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 ก็ได้มานำเสนอทักษะ และองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม MICE ในหัวข้อ Data Driven Marketing for MICE โดย คุณลูกปลา ชลธิชา แสงพันธุ์ ได้มาให้ความรู้ในการจัดการกับ Data หรือข้อมูล และนำมันมาใช้ประโยชน์ในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มความสามารถในการดำเนินการของธุรกิจได้เช่นกัน

Tech & Data ตัวช่วยยกระดับอุตสาหกรรม MICE ในยุคดิจิทัล

“เพราะ Data อยู่ทุกหนทุกแห่ง...” แล้วอุตสาหกรรม MICE จะทำอย่างไร เพื่อนำเอาข้อมูลในมือมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ?

ภายในงาน คุณลูกปลา ได้กล่าวไว้ว่า เริ่มต้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยี และ Data มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ จะช่วยให้เข้าใจ Pain point และแก้ไขมันได้ตรงจุดมากขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ และยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ ทั้งการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ การสร้างพาร์ทเนอร์กับธุรกิจกลุ่มใหม่ ๆ เป็นต้น

และเมื่อพูดถึงเรื่องของ Data และ Marketing ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Marketing 5.0 การตลาดยุคใหม่ อีกระดับของการทำธุรกิจ ด้วยการหยิบเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าถึงลูกค้า ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำเอาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นสินค้า และบริการที่ลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ ต้องการมากที่สุด ดังนั้น การตลาดแบบ Marketing 5.0 นับว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องนำเอามาปรับใช้ เพื่อยกระดับธุรกิจ และเดินหน้าต่อไปในโลกที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยภายในงาน คุณลูกปลา ยังได้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยธุรกิจ MICE ได้ อย่างเช่น แอปพลิเคชันสำหรับการจัดงาน Event การใช้เทคโนโลยี AR ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมบรรยากาศในโลกเสมือน รวมทั้งใช้ CDP หรือ Customer Data Platform เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการนั้นได้ เป็นต้น

กิจกรรม Workshop ดูโมเดล Customer Journey ออกแบบบริการตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 นี้ ได้มีการจัดทำ Workshop ในการออกแบบ Customer Journey โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับฟังคำแนะนำ ได้ออกแบบโมเดลด้วยตนเอง นำเสนอผลงาน และสามารถนำโมเดลดังกล่าวไปใช้กับธุรกิจได้จริง ในการออกแบบบริการ และการจัดงาน Event ต่าง ๆ 

และในช่วงสุดท้ายของงาน คุณลูกปลา ได้กล่าวปิดท้ายด้วยประเด็น กุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถจัดการกับ Data ได้สำเร็จ โดยธุรกิจ “จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Clear Goal) ตั้งคำถามให้ตรงจุด (Right Question) และวางแผนให้โปรเจกต์สามารถขยายตัวได้ (Scalability) เพราะ Data มีแต่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลานั่นเอง”

หากธุรกิจมี 3 กุญแจสำคัญนี้ การจัดการกับ Data ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป หรือไกลตัวเกินไปสำหรับธุรกิจ

 “ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ แล้วจะเริ่มตอนไหน?” เพราะ Data มีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน และการจัดการกับ Data ในธุรกิจแล้ว หากธุรกิจเริ่มเร็ว ความเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มได้เร็ว โอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค สร้าง Customer Loyalty ให้กับลูกค้าก็จะเกิดได้เร็วขึ้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จาก MICE Intelligence Center ในปี 2565 ได้ที่ https://intelligence.businesseventsthailand.com 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มรักษ์โลก จากการรวมตัวของกลุ่มแฟน K-Pop

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี ที่มองเห็นปัญหาสภาพอากาศโลก และร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

เศรษฐกิจอินเดียดีแค่ไหน ? ดูได้จากบ้าน 100 ล้านหลังขายหมดได้ใน 10 ปี

ปัจจุบันคนอินเดียมีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศร้อนแรงมียอดขายบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์!...

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...