ยกระดับอุตสาหกรรม MICE ด้วยการตลาด และ Data ภาพรวมงาน MICE Intelligence Talk 4 | Techsauce

ยกระดับอุตสาหกรรม MICE ด้วยการตลาด และ Data ภาพรวมงาน MICE Intelligence Talk 4

ในวันที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ผู้คนหันมาใช้ Tech และ Tools เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันง่ายมากขึ้น และด้วยพิษของโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้งานนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น เพราะหากไม่มีการปรับตัว ธุรกิจก็จะยากที่จะรอดในช่วงวิกฤตเช่นนี้

และงาน MICE Intelligence Talk ที่จัดขึ้นโดย TCEB โดย MICE Intelligence Center ร่วมมือกับ Techsauce ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสำหรับธุรกิจในยุคโควิด-19 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม MICE เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ให้ธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE สามารถขับเคลื่อนไปได้แม้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ ไม่มีการจัดงาน Event ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ตาม

โดยที่ผ่านมา มีการจัดงาน MICE Intelligence Talk ไปแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นการบรรยาย อบรมผ่านการทำ Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยแนะนำ Tech และ Tools รวมทั้งมอบองค์ความรู้ที่น่าสนใจในการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ทั้งกลุ่มที่เป็น ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ให้บริการจัดงานประชุมสัมนาต่าง ๆ 

MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 ต่อยอดบทเรียนพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออุตสาหกรรม MICE โดยเฉพาะ

ใน 3 บทเรียนของงาน MICE Intelligence Talk ที่ผ่านมาตลอดปี 2564 ได้มีการนำเสนอในมุมมองต่าง ๆ ที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม MICE เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานแบบ Vitual และ Hybrid ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม MICE ในช่วงที่โควิด-19 ทำให้คนเดินทางไม่ได้ และรวมตัวกันไม่ได้ การที่นำเอาเทคโนโลยีอย่าง โปรแกรมสัมนาออนไลน์เข้ามาช่วย ก็สามารถทำให้การจัดงานประชุมสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ต่อด้วยการส่องมอบองค์ความรู้ในครั้งที่ 2 เกี่ยวกับ การสร้างทักษะ Digital Skill และ Digital Tools ที่นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเฉพาะบทเรียนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และในครั้งที่ 3 เกี่ยวกับ การออกแบบ Service Design ผ่านการทำ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบ Service Blueprint ที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจได้จริง และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

และล่าสุดใน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 ก็ได้มานำเสนอทักษะ และองค์ความรู้สำหรับอุตสาหกรรม MICE ในหัวข้อ Data Driven Marketing for MICE โดย คุณลูกปลา ชลธิชา แสงพันธุ์ ได้มาให้ความรู้ในการจัดการกับ Data หรือข้อมูล และนำมันมาใช้ประโยชน์ในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มความสามารถในการดำเนินการของธุรกิจได้เช่นกัน

Tech & Data ตัวช่วยยกระดับอุตสาหกรรม MICE ในยุคดิจิทัล

“เพราะ Data อยู่ทุกหนทุกแห่ง...” แล้วอุตสาหกรรม MICE จะทำอย่างไร เพื่อนำเอาข้อมูลในมือมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ?

ภายในงาน คุณลูกปลา ได้กล่าวไว้ว่า เริ่มต้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยี และ Data มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ จะช่วยให้เข้าใจ Pain point และแก้ไขมันได้ตรงจุดมากขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ และยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ ทั้งการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ การสร้างพาร์ทเนอร์กับธุรกิจกลุ่มใหม่ ๆ เป็นต้น

และเมื่อพูดถึงเรื่องของ Data และ Marketing ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Marketing 5.0 การตลาดยุคใหม่ อีกระดับของการทำธุรกิจ ด้วยการหยิบเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าถึงลูกค้า ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำเอาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นสินค้า และบริการที่ลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ ต้องการมากที่สุด ดังนั้น การตลาดแบบ Marketing 5.0 นับว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องนำเอามาปรับใช้ เพื่อยกระดับธุรกิจ และเดินหน้าต่อไปในโลกที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดยภายในงาน คุณลูกปลา ยังได้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยธุรกิจ MICE ได้ อย่างเช่น แอปพลิเคชันสำหรับการจัดงาน Event การใช้เทคโนโลยี AR ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมบรรยากาศในโลกเสมือน รวมทั้งใช้ CDP หรือ Customer Data Platform เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการนั้นได้ เป็นต้น

กิจกรรม Workshop ดูโมเดล Customer Journey ออกแบบบริการตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับงาน MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 4 นี้ ได้มีการจัดทำ Workshop ในการออกแบบ Customer Journey โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้รับฟังคำแนะนำ ได้ออกแบบโมเดลด้วยตนเอง นำเสนอผลงาน และสามารถนำโมเดลดังกล่าวไปใช้กับธุรกิจได้จริง ในการออกแบบบริการ และการจัดงาน Event ต่าง ๆ 

และในช่วงสุดท้ายของงาน คุณลูกปลา ได้กล่าวปิดท้ายด้วยประเด็น กุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถจัดการกับ Data ได้สำเร็จ โดยธุรกิจ “จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน (Clear Goal) ตั้งคำถามให้ตรงจุด (Right Question) และวางแผนให้โปรเจกต์สามารถขยายตัวได้ (Scalability) เพราะ Data มีแต่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลานั่นเอง”

หากธุรกิจมี 3 กุญแจสำคัญนี้ การจัดการกับ Data ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป หรือไกลตัวเกินไปสำหรับธุรกิจ

 “ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ แล้วจะเริ่มตอนไหน?” เพราะ Data มีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน และการจัดการกับ Data ในธุรกิจแล้ว หากธุรกิจเริ่มเร็ว ความเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มได้เร็ว โอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค สร้าง Customer Loyalty ให้กับลูกค้าก็จะเกิดได้เร็วขึ้น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ จาก MICE Intelligence Center ในปี 2565 ได้ที่ https://intelligence.businesseventsthailand.com 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ttb เดินหน้า LEAD the CHANGE เจาะกลุ่มคนมีรถ - มีบ้าน - พนักงานเงินเดือน - สาย Wealth

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2567 เพื่อเดินหน้า LEAD the CHANGE เร่งทรานสฟอร์มองค์กรผ่าน 4 ด้านสำคัญ เพื่อเสริมแกร่ง ทั้งยังจับมือพันธมิตรชั้นน...

Responsive image

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย

สุวรรณภูมิขึ้นแท่น สนามบินยอดแย่ของเอเชีย สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ ได้คะแนนเพียง 3.25 เต็ม 10 ด้านดอนเมืองยอดแย่อันดับ 10 ได้ 3.45 คะแนน จากการจัดอันดับสนามบินทั่วโลก โดย Busine...

Responsive image

Universal Studios เตรียมจ้าง ‘สูงวัย’ สวนทาง Disneyland เตรียมใช้ AI

Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน...