Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN REPORT

Thailand Startup Ecosystem Year in review 2020 สรุปความเคลื่อนไหวประจำปีที่ห้ามพลาด

เป็นประจำทุกปีที่ Techsauce จะจัดทำรายงาน Thailand Startup Ecosystem Report ซึ่งในปี 2020 เพื่อให้ทุกท่านยังคงได้ติดตาม insight ของ Startup Ecosystem ประเทศไทย เราจึงรวบรวมเป็นบทสรุปภาพรวมสถานการณ์สตาร์ทอัพไทย ในปี 2020 ให้ทุกท่านได้ติดตามกัน

เผย Thailand Tech Startup Ecosystem Report 2018 สรุปความเคลื่อนไหว สถิติ และเทรนด์ที่ห้ามพลาด

เปิดตัว Thailand Tech Startup Ecosystem Report 2018 สรุปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นประจำปี 2018 พร้อมบทวิเคราะห์และความคิดเห็นโดย Techsauce และ Contributor ผู้คร่ำหวอดใน Ecosystem เป...

Google-Temasek เผยตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและ SEA ปี 2018 พร้อมคาดการณ์ถึงปี 2025

Google และ Temasek เผยตัวเลขวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2018 พร้อมคาดการณ์ตัวเลขในปี 2025 ที่จะถึง โดยได้การศึกษา 4 ภาคธุรกิจหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจด...

EF เผยผลสำรวจ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ตกเป็นรองประเทศอื่นๆ

EF Education First เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษประจำปีซึ่งสำรวจจากคนจำนวน 1.3 ล้านคนจาก 88 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจากผลการสำรวจพบว่า ความสามา...

Techsauce เปิดตัว Startup Guide เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ Startup และผู้สนใจ

Startup 101 ศาสตร์ที่ startup ควรรู้ทั้ง hardskill softskill การระดมทุน การ pitching การคิด valuation, เตรียมตัวก่อนการทำ due diligence เป็นต้น......

งานวิจัยจาก Allianz และ MIT เผย ยานพาหนะไร้คนขับอาจช่วยลดปัญหาการจราจรและที่จอดรถได้ถึง 70%

คณะนักวิจัยจาก Singapore - MIT Alliance for Research and Technology (SMART) และ MIT Senseable City Lab (SCL) ภายใต้ความร่วมมือกับ กลุ่ม Allianz หนึ่งในบริษัทด้านการเงินระดับโลกและผ...

JOB