LATEST IN REPORT

TS Survey - Crowdsourcing พลังบวก เชิญผู้อ่านร่วมส่งกำลังใจและไอเดียพารอดพ้น COVID-19

ร่วมส่งเสียงให้กำลังใจกันและกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านแบบฟอร์ม Crowdsourcing พลังบวก เพื่อรวบรวมกำลังใจและไอเดียช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

EF เผยผลสำรวจ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ตกเป็นรองประเทศอื่นๆ

EF Education First เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษประจำปีซึ่งสำรวจจากคนจำนวน 1.3 ล้านคนจาก 88 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจากผลการสำรวจพบว่า ความสามา...

Techsauce เปิดตัว Startup Guide เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ Startup และผู้สนใจ

Startup 101 ศาสตร์ที่ startup ควรรู้ทั้ง hardskill softskill การระดมทุน การ pitching การคิด valuation, เตรียมตัวก่อนการทำ due diligence เป็นต้น......

งานวิจัยจาก Allianz และ MIT เผย ยานพาหนะไร้คนขับอาจช่วยลดปัญหาการจราจรและที่จอดรถได้ถึง 70%

คณะนักวิจัยจาก Singapore - MIT Alliance for Research and Technology (SMART) และ MIT Senseable City Lab (SCL) ภายใต้ความร่วมมือกับ กลุ่ม Allianz หนึ่งในบริษัทด้านการเงินระดับโลกและผ...

เผยผลวิจัย Banking Benchmark ธนาคารดูแลลูกค้าได้ดีเพียงใด? โดย Marketbuzzz ร่วมกับ Potentiate

เช่นเดียวกับทุกธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสู่ธนาคารสมัยใหม่ในแทบทุกด้าน ส่งผลให้บรรดาธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยต้องลงทุนในด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการใช้บริการธนาคาร เริ่มจ...

Thailand Tech Startup Ecosystem Q2 2018 สรุปข้อมูลสถิติในวงการตลอด 6 ปีจนถึงปัจจุบัน

ยังไม่รู้จัก Startup? ชวนอ่านบทความ "Startup Guide : Startup คืออะไร พร้อมบทเรียนการทำธุรกิจใหม่ฉบับสมบูรณ์"......

JOB