Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN REPORT

เจาะลึกผลวิจัย 'อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576' เตรียมรับ 'การระเบิดของความหวาดกลัว' กับ 'ความโดดเดี่ยว'

รวมประเด็นน่ารู้ (แบบไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม) จากผลวิจัย 'อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (FUTURES OF MENTAL HEALTH IN THAILAND 2033)' ทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน เมกะเทรนด์ ฉากทัศน์แห่งอนาคต ฯลฯ เพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ด้านการดูแลสุขภาพจิตร่วมกัน

EF เผยผลสำรวจ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ตกเป็นรองประเทศอื่นๆ

EF Education First เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษประจำปีซึ่งสำรวจจากคนจำนวน 1.3 ล้านคนจาก 88 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจากผลการสำรวจพบว่า ความสามา...

Techsauce เปิดตัว Startup Guide เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ Startup และผู้สนใจ

Startup 101 ศาสตร์ที่ startup ควรรู้ทั้ง hardskill softskill การระดมทุน การ pitching การคิด valuation, เตรียมตัวก่อนการทำ due diligence เป็นต้น......

งานวิจัยจาก Allianz และ MIT เผย ยานพาหนะไร้คนขับอาจช่วยลดปัญหาการจราจรและที่จอดรถได้ถึง 70%

คณะนักวิจัยจาก Singapore - MIT Alliance for Research and Technology (SMART) และ MIT Senseable City Lab (SCL) ภายใต้ความร่วมมือกับ กลุ่ม Allianz หนึ่งในบริษัทด้านการเงินระดับโลกและผ...

เผยผลวิจัย Banking Benchmark ธนาคารดูแลลูกค้าได้ดีเพียงใด? โดย Marketbuzzz ร่วมกับ Potentiate

เช่นเดียวกับทุกธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสู่ธนาคารสมัยใหม่ในแทบทุกด้าน ส่งผลให้บรรดาธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยต้องลงทุนในด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการใช้บริการธนาคาร เริ่มจ...

Thailand Tech Startup Ecosystem Q2 2018 สรุปข้อมูลสถิติในวงการตลอด 6 ปีจนถึงปัจจุบัน

ยังไม่รู้จัก Startup? ชวนอ่านบทความ "Startup Guide : Startup คืออะไร พร้อมบทเรียนการทำธุรกิจใหม่ฉบับสมบูรณ์"......