TS Survey - Crowdsourcing พลังบวก เชิญผู้อ่านร่วมส่งกำลังใจและไอเดียพารอดพ้น COVID-19 | Techsauce

TS Survey - Crowdsourcing พลังบวก เชิญผู้อ่านร่วมส่งกำลังใจและไอเดียพารอดพ้น COVID-19

"ประเทศไทยจะต้องชนะ!!" หากคุณอยากใช้คำอื่นเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาจาก COVID-19 มาบอกให้เราฟังกันดีกว่า

ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์เชื้อ COVID-19 ดำเนินมาจนถึงจุดที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้กิจกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะส่วนตัวและธุรกิจต้องประสบความเปลี่ยนแปลงไม่น้อย ในระยะนี้สิ่งที่หลายคนต้องการอาจเป็น "พลังบวก" โดยเฉพาะกำลังใจและกำลังสมองที่ช่วยพาให้พวกเราร่วมกันบรรเทาสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันได้

Techsauce ขอเชิญผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรวบรวมกำลังใจ ไอเดียการช่วยเหลือ รวมถึงผลกระทบที่ผู้อ่านเจอเบื้องต้นจากเหตุแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยแบบสอบถามมีคำถามเพียง 5 ข้อ ให้คุณได้แสดงออกกำลังใจ กำลังความคิด และสะท้อนผลกระทบที่เกิดกับคุณระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

แบบสอบถามสถานการณ์นี้จะเปิดรวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 27 มีนาคม 2020 โดยจะสรุปผลการรวบรวมข้อมูลในช่องทางต่างๆ ของ Techsauce โดยเร็วที่สุด เราขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและร่วมส่งพลังไปพร้อมกับเรา

ร่วมส่งพลังกับเรา คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถอด 4 บทเรียนธุรกิจ Taylor Swift ชื่อศิลปินที่มีมูลค่า 4 หมื่นล้านบาท

Taylor Swift ไม่ใช่แค่ของชื่อศิลปินอีกแล้ว กลายเป็น Branding ที่มีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท ความสำเร็จของ Taylor Swift ก็มีส่วนที่หยิบมาใช้ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจได้เช่นเดียวกัน...

Responsive image

“อยากได้อะไร ก็แค่พูดตรงๆ” เคล็ดลับความสำเร็จจาก Sam Altman

Sam Altman CEO ของ OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT แนะนำ วิธีช่วยให้คุณได้ในสิ่งต้องการ และทำได้ง่ายๆ...

Responsive image

มรดกแนวคิด Steve Jobs ที่ส่งต่อถึง Tim Cook เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของ Apple

Tim Cook ยกหนึ่งคำสอนล้ำค่าในการทำงานจาก Steve Job ที่ทำให้ Apple เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ในด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร นั่นก็คือ ‘ทุกคนสามารถสร้าง...