Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

12 เทรนด์โลกที่ต้องรู้ เพื่อรับมือ ‘Polycrisis’ วิกฤตรอบด้านที่ไม่ใช่แค่ภาวะโลกรวน

จับตา 'วิกฤต' ที่ปรากฏใน Ipsos Global Trend 2023 รายงานที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดย Ipsos เพื่อให้พวกเราตระหนักรู้และเตรียมรับมือ 'Polycrisis' วิกฤตและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลากมิติและหลายด้านในยุคโลกแห่งความไร้ระเบียบ

ฟังทัศนะ Bill Gates : ปัญหาโลกร้อนแก้ไม่ได้หากขาดนวัตกรรม

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 5 ของโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zero Podcast ของ Bloomberg ที่เผยแผร่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับมุมมองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยควบคุมการ...

ทำไมท่องเที่ยวไทยต้อง Go Holistic กุญแจปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยมีความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และการยกระดับบริการให้ตอบรับเทรนด์โลกในปัจจุบัน ทำไมแนวทาง Go Holistic จึงเ...

ECG Venture Capital ร่วมลงทุนใน Terra CO2 สตาร์ทอัพด้าน Climate Tech กับ BEV กองทุนของ Bill Gates

ECG Venture Capital ร่วมลงทุนใน Terra CO2 สตาร์ทอัพด้าน Climate Tech ในการระดมทุนรอบ Series A โดยมี Breakthrough Energy Ventures กองทุน Climate Fund ของ Bill Gates และ LE์Nx เป็น L...

ชวนสตาร์ทอัพสมัคร Accelerate Impact with PRUKSA ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

โครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมแล...

"เราต้องออกจาก Ego และมุ่งสู่ Eco" Marc Buckley ชวนตั้งคำถามถึงอนาคตของมนุษยชาติ บนฐานคิดเชิงนิเวศวิทยาที่ทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

Marc Buckley นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecological Economist ที่ทำงานร่วมกับ UN, WEF, ALOHAS Regenerative Foundation มาร่วมแชร์ความรู้ แนวคิด และสร้า...