Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN อินเดีย

อินเดียจะครองโลกหรือไม่ ? เมื่อ CEO ธุรกิจใหญ่ล้วนเป็นชาวอินเดีย

หมดยุคจีนและอเมริกาแล้วหรือเปล่า ว่ากันว่าอินเดียหรือภารัต (ชื่อปัจจุบันของอินเดีย) จะก้าวเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ ด้วยจุดแข็งด้านจำนวนแรงงานมหาศาลและการพัฒนาเทคโนโลยี ?...

กลุ่มธนาคารอินเดีย ผนึกกำลัง มุ่งใช้ Blockchain แก้ปัญหาการฉ้อโกง

Blockchain ไม่ได้มีแค่บิทคอยน์ เมื่อแบงก์ชาติอินเดีย (RBI) เตรียมนำ Proof-of-Concept ตรวจสอบสินเชื่อการค้า ลดปัญหาการฉ้อโกง...