Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN เศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยในยุค AI Economy ไม่ได้ขาดงาน แต่ขาดคนที่มีทักษะ AI

ประเทศไทยในยุค AI Economy ถึงเวลาที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วยการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด...

เศรษฐกิจไทยปี 2023 อาจไม่สดใสมาก จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความไม่แน่นอน

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการ ด้าน EIC คาดเศรษฐกิจไทยปี 2023 อาจไม่สดใสมาก จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความไม่แน่นอนรอบด้าน...

วิจัยกรุงศรีประเมินผลกระทบวิกฤติ รัสเซีย-ยูเครนต่อเศรษฐกิจไทย

วิจัยกรุงศรีรายงานว่า วิกฤตราคาพลังงานผลพวงจากสงคราม รัสเซีย-ยูเครน กดดันความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย เครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์อ่อนแอลง สะท้อนจากดัชนีความเชื่อม...

ธุรกิจและนักลงทุนไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อจีนดำเนินนโยบาย Common Prosperity

การแทรกแซงจากรัฐบาลจีนและการออกมาตรการภายใต้นโยบาย Common Prosperity จะส่งผลกระทบที่ธุรกิจและนักลงทุนไทยไม่อาจมองข้าม...

วิจัยกรุงศรี ชี้ Omicron สร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งขึ้นชั่วคราวในช่วงปลายปี

วิจัยกรุงศรีให้มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยว่า การบริโภคและการส่งออกหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว การระบาดของไวรัส Omicron เพิ่มความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนเ...

มธ. ชี้งานวิจัยระบุ หากคนไทยได้วัคซีนครบ 100 ล้านโดสภายในปี 64 เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ คาดการณ์ไตรมาส 1 ปี 65 เศรษฐกิจฟื้นตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้นกว่า 1.1 ล้านคน

มธ. ชี้งานวิจัยระบุ หากคนไทยได้วัคซีนครบ 100 ล้านโดสภายในปี 64 เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ คาดการณ์ไตรมาส 1 ปี 65 เศรษฐกิจฟื้นตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้นกว่า 1.1 ล้านคน...

KKP Research เผยไทยได้รับผลกระทบจากสงครามเทคโนโลยี ในฝั่งซัพพลายเชน-รถยนต์-การลงทุน

KKP Research วิเคราะห์ว่าสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯและจีน จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายแง่มุม...

SCBEIC ชี้สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนก.ค. ขยายตัวสูงเทียบกับปีก่อน แต่ชะลอการเติบโตลง เป็นผลจาก COVID-19 และการปิดโรงงานบางส่วน

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBEIC) รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือน ก.ค. ยังขยายตัวสูงเทียบกับปีก่อนจากฐานต่ำ แต่มีสัญญาณแรงส่งที่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ...