LATEST IN AFTERKLASS

KBank จัดแคมป์ปั้นเด็กนิวเจนมุ่งสู่ Startup ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

เผยโฉมหน้าผู้ชนะจากโครงการ AFTERKLASS จัดทำโดยธนาคารกสิกรไทย เป็นแพลตฟอร์มการให้ความรู้แก่เยาวชนไทย อายุ 15-20 ปี ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งการออม การวางแผนใช้จ่าย การลงทุ...

กสิกรพัฒนา AFTERKLASS แพลตฟอร์มสอนทักษะชีวิตเยาวชน

ธนาคารกสิกรไทยพัฒนา AFTERKLASS แพลตฟอร์มส่งเสริมให้เรียนรู้การสร้างวินัยทางการเงินและพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน ผู้ชนะกิจกรรมของ AFTERKLASS ประจำปีนี้ จะได้ร่วมทริปทัศนศึกษาที่เซี่ยง...

JOB