LATEST IN Algorithm

Google นำเสนอเทคนิคใหม่ 'BERT' วิเคราะห์กลุ่มคำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Search Engine

Google ผู้นำตลาดด้านการค้นหาข้อมูลออนไลน์ ก้าวล้ำไปอีกขั้น ด้วยการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงในด้านของ Algorithm สำหรับการจัดลำดับ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา......

JOB