LATEST IN ant-financial

Alibaba Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ประกาศลงทุนใน Ascend Money กลุ่ม CP ของไทย!

หลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าถึงดีลยักษ์ของ Alibaba และทาง Ascend Money ล่าสุดก็ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว Alibaba Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ประกาศลงทุนใน Ascend Mone...

ทำความรู้จัก Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ผู้เขย่าโลก FinTech กับมูลค่าสูงสุดของจีนและเตรียมออก IPO ที่ฮ่องกงปีหน้า

Ant Financial บริษัทแม่ของ Alipay และ Financial services affiliate ของ Alibaba ถูกประเมินมูลค่าบริษัทว่าสูงถึง 75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแตกออกเป็นตัวบริษัท Alipay มีมูลค่าที่ 50 พ...

JOB