LATEST IN Kakao

Launch of KAKAO ENTERTAINMENT through strategic merger of Kakao Page and Kakao M

The Board of Directors of Kakao Page Corp. (hereafter Kakao Page) and Kakao M Corp. (hereafter Kakao M) announced today that they resolved to merge the two companies into a new ent...

คุยกับ KakaoPage เจาะกลยุทธ์ยืนหยัดเป็นแพลตฟอร์ม content หลักของเกาหลี

บทสัมภาษณ์ JH Ryu, Chief Marketing Officer บริษัท KakaoPage แพลตฟอร์ม content บนมือถือยักษ์ใหญ่ของเกาหลี...

Jack Ma มาอีกแล้ว รุกตลาดเกาหลีด้วยการลงทุนใน Kakao!

เอาหล่ะสิ! เมื่อวันก่อนพึ่งรายงานไปว่า Jack Ma ลงทุนใน FinTech ในฟิลิปปินส์ไป หวังยึดหาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราต่างคิดกันว่าถ้าเป็นตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างเอเชียตะวันออก อาทิ เกาหล...

JOB