Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Biometric Authentication

SCB โชว์ระบบชำระเงินด้วยฝ่ามือ การันตีความแม่นยำ 99.99999 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ โชว์ระบบยืนยันด้วยการสแกนฝ่ามือ การันตีความแม่นยำ 99.99999 เปอร์เซ็นต์ รองรับใช้ในระบบชำระเงินแทนบัตรเครดิตและสแกน QR Code เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย แย้มนำมาใช้จริง...

Fujitsu ปฏิวัติวงการช้อป นำนวัตกรรม Biometrics ชำระเงินด้วยเซ็นเซอร์สแกนเส้นเลือดฝอยในฝ่ามือ

ถือเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกไว้สามารถชำระเงินที่ร้านค้าได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่ชูมือเหนือเครื่องตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น นวัตกรรมนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส...

JCB เริ่มทดสอบ "ระบบยืนยันตัวตนด้วยฝ่ามือ" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

JCB เตรียมทดลอง "ระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนฝ่ามือ" โดยตรวจสอบจากลายฝ่ามือและลายเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปฝ่ามือก็ยืนยันตัวตนได้ ชี้ระบบมีอัตราการปฏิเสธการผ่านเ...