Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Biometric Authentication

SCB โชว์ระบบชำระเงินด้วยฝ่ามือ การันตีความแม่นยำ 99.99999 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ โชว์ระบบยืนยันด้วยการสแกนฝ่ามือ การันตีความแม่นยำ 99.99999 เปอร์เซ็นต์ รองรับใช้ในระบบชำระเงินแทนบัตรเครดิตและสแกน QR Code เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย แย้มนำมาใช้จริง...

Fujitsu ปฏิวัติวงการช้อป นำนวัตกรรม Biometrics ชำระเงินด้วยเซ็นเซอร์สแกนเส้นเลือดฝอยในฝ่ามือ

ถือเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกไว้สามารถชำระเงินที่ร้านค้าได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่ชูมือเหนือเครื่องตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น นวัตกรรมนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส...

JCB เริ่มทดสอบ "ระบบยืนยันตัวตนด้วยฝ่ามือ" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

JCB เตรียมทดลอง "ระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนฝ่ามือ" โดยตรวจสอบจากลายฝ่ามือและลายเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปฝ่ามือก็ยืนยันตัวตนได้ ชี้ระบบมีอัตราการปฏิเสธการผ่านเ...