LATEST IN Digital Payment

CPALL แจ้ง กลต. เข้าซื้อหุ้น Thai Smart Card ทั้งหมด มูลค่าราว 788 ล้านบาท

เป็นความเคลื่อนไหวด้าน Digital Payment ที่น่าสนใจไม่น้อย เมื่อ CPALL บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของไทย แจ้งต่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กลต. ถึงเรื่องการเข้าถือหุ้นในบริษัท ...

ก้าวต่อไปของ Digital Payment เมื่อแบงก์ชาติเผยแผนมุ่งสร้าง Ecosystem ให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักของการชำระเงิน

โดยการเสวนา “ก้าวต่อไปของ Digital Payment” ครอบคลุมสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 ซึ่งมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystem ให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักของกา...

Grab ก้าวสู่วงการ FinTech อย่างเต็มตัว ดัน GrabPay ให้เป็นระบบชำระเงินออนไลน์สำหรับร้านค้าทั่วไปได้แล้ว

หลังจากที่ UBER เพิ่งออกบัตรเครดิต Uber Visa Card ไปไม่นาน คู่แข่งอย่าง Grab ที่รู้จักกันดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เล่น FinTech อย่างเต็มตัว หลังจากที่ได...

JOB