Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Service

ETDA ชวนแพลตฟอร์มดิจิทัล-หน่วยงานของรัฐ แลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

ETDA จัดประชุม “รับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Digital Service Platform” เพื่อให้กลุ่มผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมร...

Grab ปรับใหญ่รับผลกระทบ COVID-19 พับ Project ใหม่ - ลดพนักงาน - เตรียมเงินสำรอง 3 พันล้าน USD

Grab ผู้ให้บริการดิจิทัลระดับอาเซียน ประกาศความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กร เน้น Core Business และปลดพนักงาน ราว 360 คน...

SCB เปิดตัวแอปฯ Robinhood เริ่มจาก Food Delivery ไม่คิดค่าธรรมเนียม

SCB เปิดตัว Robinhood แอปพลิเคชันบริการส่งอาหารและสินค้า ชูจุดแข็งไม่คิดค่าธรรมเนียม เริ่มต้นเป็น Food Delivery Platform ช่วยเหลือร้านอาหารในช่วง COVID-19 ทั้งจากแม่มณีและ Google M...