LATEST IN EA

EA ตอบจดหมายนายกพร้อมจัดงบ 250 ลบ.ช่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศร่วมมือฝ่าวิกฤต COVID-19

บิ๊ก EA ตั้ง"กลุ่มช่วยกัน" ตอบนายกฯ พร้อมร่วมมือใช้เทคโนโลยีฝ่าวิกฤติ COVID-19 จัดงบ 250 ลบ. เพิ่มศักยภาพบุคลากรการแพทย์-แจกอุปกรณ์ป้องกันให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเสนอรัฐออกมาตรการเร่...

EA ร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาเซ็น MOU พัฒนาบุคลากร เตรียมรับธุรกิจแบตเตอรี่ EV ใน EEC

ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ถ่ายภาพร่วมกันเน...

JOB