LATEST IN EA

EA ร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาเซ็น MOU พัฒนาบุคลากร เตรียมรับธุรกิจแบตเตอรี่ EV ใน EEC

ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ถ่ายภาพร่วมกันเน...

JOB