Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Solar Cell

รางรถไฟโซลาร์เซลล์ที่แรกของโลก จาก Sun-Ways Startup สวิส ช่วยผลิตไฟฟ้าและประหยัดพื้นที่

บริษัท Sun-Ways จะนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งที่รางรถไฟ โดยบริษัทจะออกแบบตู้รถไฟชนิดพิเศษเพื่อนำมาใช้คู่กัน สามารถผลิตไฟฟ้าและประหยัดพื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน...

Banpu NEXT เผยโฉมโซลูชัน e- PromptMove พร้อมผลิตและกักเก็บไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบเคลื่อนที่

Banpu NEXT นำความเชี่ยวชาญ ในแวดวงธุรกิจพลังงานรวมถึงเทคโนโลยี และโซลูชันด้านพลังงานสะอาดมาพัฒนาเป็นต้นแบบชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Off-grid...

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จับมือ EA เดินหน้าโมเดล BURIRAM GO GREEN & CLEAN ติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จับมือ EA เดินหน้าโมเดล BURIRAM GO GREEN & CLEAN ติดตั้ง Solar cell ผลิตไฟฟ้าใช้เอง...

UOB ไทยเปิดตัวโครงการ U-Solar พร้อมโซลูชั่นทางการเงินครบวงจรเพื่อการลงทุนใช้พลังแสงอาทิตย์

โครงการ U-Solar เเพลตฟอร์มที่สนับสนุนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชีย ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้วโครงการนี้ยังมีโอกาสได้เริ่มนำไปใช้ที่อินโดนีเซีย, มาเ...

บ้านปูฯ นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานใน ‘เจริญอุตสาหกรรม’ ยกระดับอุตสาหกรรมส่งออกไทย

อุตสาหกรรมอาหารของไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่ง ทำให้มีผลผล...

ดูวิธีช่วยคนจนของรัฐบาลอังกฤษ ติดแผงโซลาร์สร้างรายได้ให้ 8 แสนครัวเรือน

เรื่องของพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของประเทศและทุกครัวเรือน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในปีที่แล้ว รัฐบาลอังกฤษได้ดำเนินโครงการติดแผงโซลาร์เซลล์ให้กับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 8 แสนครัวเรื...

สัมภาษณ์พิเศษ Nortis Rise ริเริ่มสร้างสังคมประหยัดพลังงานด้วย ICO รายแรกของไทย

หากใครจำกันได้ หนึ่งในบูธของงาน Techsauce Global Summit 2017 ที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานไม่น้อย ก็คือบูธของ Nortis Rise บริษัทด้านพลังงานที่มีบริการเป็นที่จดจำอย่าง SOLARLAA ...