Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN employee

ก่อนลาออก Jeff Bezos เขียนจดหมายว่าอะไร ทำไมพนักงานถึงหยุดทำงานไม่ได้ ?

หลังจากที่ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon ได้ประกาศว่าจะสละตำแหน่งประธานบริหาร (CEO) ในปลายปีที่จะถึงนี้ เขาได้ส่งอีเมลประกาศแผนการส่งต่อตำแหน่ง CEO ให้พนักงาน Amazon ได้ทราบเมื่อวัน...

SCB กับนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเงินแบบ “เดือนชนเดือน” ให้พนักงานประจำ

ปัญหาของเศรษฐกิจในปัจเจกบุคคลหนีไม่พ้นการใช้จ่ายเงินต่อเดือนที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกับมนุษย์เงินเดือนที่มักเกิดเป็นคำว่า 'เดือนชนเดือน' เป็นที่มาของ 'มีตังค์' Solution ด้านการเงินจา...