Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN healthcare

Mark และ Chan Zuckerberg ทุ่มงบวิจัยเพื่อกำจัด 4 โรคร้ายกว่า 3 พันล้านเหรียญฯ

หน่วยงานการกุศล Chan Zuckerberg Initiative ของ Mark Zuckerberg และภรรยา Chan ประกาศโปรเจคต์อย่างไม่เป็นทางการในชื่อ “Chan Zuckerberg Science ” ซึ่งจะนำเงินมาลงทุนกว่า 3 พันล้านเหรี...

คุยกับ Paul McTaggart CEO แห่ง Medical Departures กับการมาทำ Startup ด้าน Healthcare ในประเทศไทย

Startup ที่เรามองว่ามีความใกล้ตัวสุดๆ ก็คงจะเป็นด้านการแพทย์หรือ Healthecare ซึ่งตอนนี้มีผู้ให้บริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้ช่วยในก...

Credihealth ตัวช่วยให้การเข้ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องง่าย

เรื่องราวแพลตฟอร์มของ Medtech Startup อินเดียที่น่าสนใจที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลได้เป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทาง......

Noom สตาร์ทอัปสายสุขภาพในเกาหลีใต้ คว้าเงินลงทุนร่วม 500 ล้านบาท

ความแรงของเทรนด์สุขภาพส่งผลกับทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการเทคโนโลยี ผลคือแบรนด์ใหญ่ๆ ยังต้องสร้างแอปขึ้นมาเพื่อตอบรับกับกระแสนี้ ......