Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN k-series

ส่องความร้อนแรงของซีรีส์ Squid Game ผู้คนพูดถึงอย่างไรในโลกโซเชียล

จากกระแสความดังของซีรีส์เกาหลีเรื่อง Squid Game ที่ฉายผ่านทาง Netflix พร้อมกันทั่วโลก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ทำให้เกิดกระแสขึ้นมากมายบนโลกโซเชียล...

บทสรุปจากซีรีส์เกาหลี Startup จะ Scale Up ได้ ต้องไปพร้อมกับ ecosystem ที่เอื้อ

บทสรุปจากซีรีส์เกาหลี Startup จะ Scale Up ได้ ต้องไปพร้อมกับ ecosystem ที่เอื้อ...

กรณีศึกษา Startup เกาหลีใต้ ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้มียูนิคอร์น 12 ราย

หากพูดถึงเกาหลีใต้ เราอาจนึกถึงประเทศที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง แต่รู้หรือไม่ว่า เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่ผลักดัน Startup Ecosystem อย่างจริงจัง โดยปัจจุบันมี Startup ที่เป็น Uni...