ทำไม Samsung ไม่ใช่บริษัทในฝันของ Gen-Z อีกต่อไป : เมื่อเจ้าแห่งธุรกิจแชโบลตกบัลลังก์ บทเรียนสำคัญที่ธุรกิจไทยต้องจับตา | Techsauce

ทำไม Samsung ไม่ใช่บริษัทในฝันของ Gen-Z อีกต่อไป : เมื่อเจ้าแห่งธุรกิจแชโบลตกบัลลังก์ บทเรียนสำคัญที่ธุรกิจไทยต้องจับตา

รู้หรือไม่ว่า ในประเทศเกาหลีใต้มีค่านิยมการเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีอิทธิพลทางการค้าและการลงทุนระดับประเทศหรือที่เรียกว่ากลุ่มธุรกิจแชโบล อย่าง CJ Group, Hyundai Motor, LG Electronic, SK Hynix โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Samsung Electronic ที่ได้รับการขนานนามว่า การเข้าทำงานที่นี่เสมือนเป็น “Ticket to the Good Life” สำหรับคนเกาหลีใต้ บริษัทเหล่านี้ให้ค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีกว่ากลุ่มบริษัททั่วไป ทั้งยังการันตีความมั่นคงในรายได้และหน้าที่การงานในระยะยาวไปจนถึงการเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงศ์ตระกูล การทำงานในกลุ่มบริษัทแชโบลกลายเป็นนิยามของคำว่า “ชีวิตที่ดี”  สำหรับหนุ่มสาวเกาหลีใต้มายุคต่อยุค 

แต่ดูเหมือนว่าในยุคปัจจุบันบริบทเรื่องการหางานในเกาหลีใต้นั้นแตกต่างไปจากเดิม ข้อมูลและผลสำรวจหลายแห่งได้ชี้ให้เห็นถึงค่านิยมในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เดินตามเส้นทางเดิม การเข้าทำงานในกลุ่มบริษัทแชโบลดูจะไม่ใช่เป้าหมายความสำเร็จของหนุ่มสาวเกาหลีในเจนนี้อีกต่อไป 

ทำไม Samsung ไม่ใช่บริษัทในฝันของ Gen-Z อีกต่อไป : เมื่อเจ้าแห่งธุรกิจแชโบลตกบัลลังก์ บทเรียนสำคัญที่ธุรกิจไทยต้องจับตา

การเข้าทำงานในซัมซุง คือ ตั๋วสู่การมีชีวิตที่ดี

ว่ากันว่าการเข้าทำงานในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่จะได้คำมั่นสัญญาจากบริษัทที่จะสามารถมอบชีวิตที่มั่นคง เงินเดือน ประกันชีวิตและผลประโยชน์อีกมากมายที่จะได้รับในขณะที่เป็นพนักงาน เว็บไซต์ Global Post ได้ตีแผ่ถึงบริบทของเยาวชนเกาหลีใต้กับเป้าหมายในการเข้าทำงานในบริษัทแชโบลที่มีอิทธิพลที่สุดในประเทศอย่าง Samsung ซึ่งการเข้าทำงานต้องผ่านระบบการคัดเลือกสุดหินโดยการสอบและขั้นตอนต่าง ๆ จำนวนมากซึ่งกินเวลายาวนานตลอดทั้งปี ไม่นับการติวเข้มเพื่ออ่านหนังสือเข้าสอบ ผู้สมัครยังต้องผ่านการทดสอบความถนัดของบริษัท การสัมภาษณ์สุดทรหดที่มากกว่าหนึ่งรอบ จนถึงขั้นที่ในเกาหลีใต้มีโรงเรียนกวดวิชาที่ช่วยในกระบวนการติวสอบเข้า Samsung อย่างจริงจัง ราวกับนี่เป็นสิ่งเยาวชนในเกาหลีใต้ต้องทำหากต้องการความประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเพื่อทำตามความต้องการของครอบครัวที่ได้ฝากความหวังที่ลูกหลานตน เรียกได้ว่าเป็นงานในฝันที่หากใครได้เข้าทำก็จะได้รับการยอมรับในสังคม

  • Samsung ความยิ่งใหญ่ของเจ้าแห่งแชโบล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบริบทเกาหลีใต้นั้นกลุ่มธุรกิจแชโบลเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ และยังมีอิทธิพลในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และวัฒนธรรม การขยายขอบเขตการทำธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศ ทำให้กลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นเหมือนแกนหลักของเศรษฐกิจ อีกทั้งทำให้ประเทศมีศักยภาพแข่งขันในภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ดังเช่นที่ Samsung ทำให้เกาหลีใต้ขึ้นชื่อว่าประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงในระดับโลก เป็นต้น ไม่แปลกที่บริษัทเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นที่น่าดึงดูดสำหรับประชาชนในประเทศที่แสวงหารายได้และความก้าวหน้าจากการทำงานร่วมกับบริษัทเหล่านี้ 

แต่กระนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความมั่งคั่งที่ก้าวกระโดดนั้น.. ความเหลื่อมล้ำในสังคมเกาหลีใต้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการกระจุกตัวของเงินทุนและรายได้ท่ามกลางธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทรายย่อยในเกาหลี รวมถึงสตาร์ทอัพหลายแห่งไม่สามารถมีกำลังแข่งขันเทียบเท่ารายใหญ่ในอุตสาหกรรมได้เลย กล่าวคือ ความเหลื่อมล้ำระหว่างธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อยเป็นปัญหาฝังรากลึกของเกาหลีใต้และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงให้ตลาดแรงงานไม่เปิดกว้าง การเข้าทำงานในบริษัทขนาดกลางและเล็กจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีนักในสังคมเกาหลีใต้ ส่งผลให้หนุ่มสาวจำนวนมากต้องเผชิญกับความกดดันในการผลักดันตัวเองให้ตรงตามความคาดหวังของครอบครัวหรือมาตรฐานของสังคม

ทำไม Samsung ไม่ใช่บริษัทในฝันของ Gen-Z อีกต่อไป : เมื่อเจ้าแห่งธุรกิจแชโบลตกบัลลังก์ บทเรียนสำคัญที่ธุรกิจไทยต้องจับตาAfter 20 years of studying and exams, South Korea’s smartest graduates struggle to find a job - cr. QUARTZ

JOBKOREA เว็บไซต์จัดหางานยอดนิยมในเกาหลีใต้สำรวจความสนใจของนักศึกษาชั้นปี 4 มาอย่างต่อเนื่อง ได้เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกงานของเหล่าบัณฑิต คือ ปัจจัยด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามด้วยเงินเดือนและความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่ก็ขึ้นอยู่กับสายงานที่แตกต่างกัน เช่น นักศึกษาที่อยากเข้าทำงานที่ Samsung ให้เหตุผลว่าสถานภาพของการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กรอนิกส์และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก เปรียบเสมือนการได้เข้าทำงานในบริษัทเทคฯระดับโลกอย่าง Google , Meta   

ผลสำรวจทุกปีได้สรุปให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เหล่าบัณฑิตตั้งส่วนใหญ่ต่างตั้งเป้าหมายสูงในการเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ ๆ ในประเทศ เพราะรายได้ที่สูงและความมั่นคงในหน้าที่การงานในระยะยาว ซึ่งหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคยิ่งเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเพียงบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแถมเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในขณะที่บริษัทเล็ก ๆ จำนวนมากต้องปิดตัว เช่นเดียวกับในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ที่ Samsung ยังคงรักษาสภาพคล่องให้กับบริษัทตนร่วมถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจเกาหลีใต้เอาไว้ด้วย 

กระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นกลับกีดกันแรงงานจำนวนมาก  

การเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง โอกาสในพบเจอคนเก่ง ๆ ความมั่นคงในรายได้และสวัสดิการ ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่การแข่งขันที่ดุเดือดและการสอบที่ดูเหมือนเป็นตัวชี้วัด “ชีวิตที่ดี” ดูจะเป็นค่านิยมที่ส่งผลทางลบให้กับเยาวชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

สำหรับเยาวชนเกาหลีใต้ นอกจากต้องสอบเพื่อจบการศึกษาในแต่ละเทอมแล้วนั้น ยังต้องผ่านการสอบแข่งขันอีกสนามเพื่อเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ สำหรับ Samsung จะมีการเปิดรับสมัครสอบสองครั้งต่อปี และคัดเลือกเพียง 5,500 คนจาก 100,000 คน ผู้ที่สนใจจำเป็นต้องทำการสอบคัดเลือกที่ไม่ต่างจากการเรียนและสอบในสถาบันศึกษาไม่ใช่แค่เพียงยื่นใบสมัครตามตำแหน่งที่เรามีความสนใจ 

กระบวนการแข่งขันเพื่อเข้าทำงาน ทำให้บริษัทได้เลือกสรรคนเก่ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการจำกัดเยาวชนอีกจำนวนมาก หนำซ้ำยังสร้างความตึงเครียดให้หนุ่มสาวในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นอีกด้วย ว่ากันว่าครั้งหนึ่ง Samsung เคยประกาศเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากการสอบเป็นระบบแนะนำจากมหาวิทยาลัยอันดับต้นในประเทศแทน ทำให้เกิดความโกลาหลระดับชาติ เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ของนักศึกษา

นอกจากนี้ ค่านิยมดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดปัญหาที่ฝังรากลึก คือ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับวิกฤตการตกงานที่ต่อเนื่องหลายปี โดยเยาวชนประมาณร้อยละ 11.3 ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 29 ปีตกงานหรือเกือบสามเท่าของอัตราการว่างงานโดยรวม มีอัตราตกงานสูงเป็นประวัติการณ์ จนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นความท้าทายหลักของรัฐบาลเกาหลีใต้ และหากลงลึกให้มากกว่านั้น จะพบว่าตัวเลขข้อมูลของรัฐบาลได้ระบุถึง ผู้ว่าจ้างที่เป็นภาคธุรกิจขนาดเล็กของเกาหลีใต้ กลับเป็นผู้จ้างงานคนถึง 6.6 ล้านคน หรือประมาณ 27.5% ของกำลังแรงงานของประเทศ โดยที่ในจำนวนนี้มีประมาณ 1.7 ล้านคน เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่ม 20% ผู้มีรายได้ต่ำที่สุดของสังคม กล่าวคือ ประชากรส่วนใหญ่ในเกาหลีไม่ได้ทำงานและได้รับรายได้จากกลุ่มบริษัทแชโบล แสดงให้เห็นว่าคนที่สามารถเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ได้จริงมีเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น 

เมื่อข้อมูลหลายแหล่งชี้ให้เห็นถึงยุคที่คนรุ่นใหม่ปฏิเสธค่านิยมเดิม เกิดอะไรขึ้น?

ล่าสุด Samsung ได้รับรางวัล World’s Best Employers ในปี 2021 โดยการจัดลำดับจาก Forbes ไต่อันดับขึ้นมาจากลำดับที่ 106 ในปี 2019 และขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 ในปี 2020 สวนทางกลับบริบทในประเทศ การขยายธุรกิจอย่างจริงจังในอนาคต การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ Samsung รั้งอันดับ 5 ใน 100 Best Global Brands สองปีติดต่อกัน ติดอันดับ 1 Top Companies จากเว็บไซต์จัดหางาน Glassdoor ต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจคือการจัดอันดับจาก Forbes ในหมวดหมู่ Best Employers for New Grads นั้น Samsung กลับตกมาอยู่ในลำดับที่ 233 ในปีนี้  

  • ข้อสังเกตที่น่าสนใจนี้ทำให้ลองกลับมาดูในฝั่งของการจัดอันดับภายในประเทศพบว่ายักษ์ใหญ่อย่าง Samsung กลับไม่ใช่บริษัทที่บัณฑิตจากเกาหลีอยากเข้ามากที่สุด

Heejin Kim, Sohee Kim, และ Sangmi Cha ทีมนักข่าวชาวเกาหลีประจำ Bloomberg ได้นำเสนอถึงหัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับความสนใจของเยาวชนเกาหลีใต้รุ่นใหม่ที่ไม่ได้สนใจเข้าทำงานองค์กรขนาดใหญ่อย่าง Samsung หรือ Hyundai อีกต่อไป เดิมที Samsung เคยครองอันดับหนึ่งในปี 2019 แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาโพลจากหลายสำนัก เช่น JOBKOREA , Incruit รวบรวมความเห็นจากนักศึกษาปี 4 ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถึงบริษัทที่อยากเข้าทำงานมากที่สุด ซึ่งบริษัทที่ป๊อปในหมู่คนรุ่นใหม่มากที่สุดกลับตกเป็นของ “Kakao” ผู้ผลิต Kakao Talk แอพลิเคชันแชทที่คนเกาหลีนิยมใช้มากที่สุด ตามด้วย “Naver” หรือบริษัทแม่ของแอพลิเคชัน Line ที่เราคุ้นเคย ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในปีก่อนหน้านี้ อันดับ 3 ได้แก่ CJ CheilJedang กลุ่มบริษัทในเครือ CJ Group โดย Samsung อยู่ในอันดับที่ 4 ตามด้วยบริษัทอื่น ๆ เช่น CJ ENM บริษัทสื่อด้านบันเทิงในเครือ CJ Group, Korean AIR , Hyundai Motor,  LG Electronics, SK Innovation โดย Samsung ,CJ CheilJedang, LG จะยังตัวเลือกแรกของเด็กบางกลุ่มอย่างนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แต่ในหมู่นักศึกษาสายสังคมและมนุษยศาสตร์ รวมถึงสาขาบัญชี ศิลปะ จะเลือก Kakao และ Naver มากที่สุด 

  • The Chaebol’s Culture ระบบลำดับชั้นอาวุโสและวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มงวด

วัฒนธรรมเกาหลีใต้มีโครงสร้างของตำแหน่งงานแบบลำดับชั้นที่ชัดเจน (Top-down, Hierarchical Corporate Culture) ผู้ที่มีความอาวุโสคือผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงทำให้ในบางครั้งสำหรับสมาชิกในทีมที่ความคิดเห็นของน้องใหม่จะไม่มีน้ำหนักในที่ประชุม ไม่สามารถแสดงการปฏิเสธกับผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่าได้ และในบางครั้งที่มักจะเจอกับคำพูดที่ไม่ดีเพียงเพราะการเป็นน้องใหม่ของทีม กระบวนการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ทำให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ รู้สึกถูกกีดกัน 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องกฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการทำงานล่วงเวลา ซึ่งเป็นไปในเชิงที่ไม่มีทางเลือกให้กับพนักงานมากนัก พนักงานอาจได้รับมอบหมายงานเร่งด่วนที่ต้องทำในช่วงสุดท้ายของวันในบางครั้ง นอกจากนี้การออกจากที่ทำงานก่อนหัวหน้างานคือสิ่งต้องห้าม ซึ่งหมายความว่าคนเกาหลีมักทำงานเป็นเวลานานกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาการทำงาน และอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ปัญหานี้ทำให้พนักงานจำนวนมากที่เข้าทำงานไม่ค่อยเต็มใจที่จะยอมรับชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและจำนวนมากลาออกจากบริษัทที่หลายคนอยากเข้าและหมดไฟ เพราะไม่เห็นโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง 

            “ Pure Blood Culture ”

วัฒนธรรมที่เข้มงวดและการทำงานล่วงเวลามักเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแชโบลดั้งเดิมเช่น Samsung โดยเชื่อกันว่าการให้ความสำคัญกับความภักดีต่อกฏระเบียบของบริษัทต่างๆ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ในขณะที่ประเทศฟื้นตัวจากสงครามเกาหลีและมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนประเทศจากการทำเกษตรกรรมที่ยากจนในช่วงทศวรรษ 1950 ให้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก Lotte Group เป็นอีกองค์กรที่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมสุดขั้ว โดยมีการยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่า "วัฒนธรรมเลือดบริสุทธิ์" ซึ่งจะส่งเสริมพนักงานโดยพิจารณาจากความภักดีของพนักงาน ทำให้พนักงานระดับกลางและล่างไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งสู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าได้เท่าผู้อาวุโสที่อยู่มานานก่อนตน

การสำรวจของ JOBKOREA ล่าสุดกี่ยวกับ พนักงานออฟฟิศในบริษัทใหญ่ๆ พบว่า 90% สนใจที่จะเปลี่ยนงาน เพิ่มขึ้นจาก 69% ในปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากความไม่พอใจในวัฒนธรรมองค์กร และนักศึกษาในปัจจุบันที่กำลังจะเรียนจบให้ความเห็นที่เกี่ยวกับความเบื่อหน่ายในวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มงวด แม้แต่เยาวชนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและสามารถเข้าทำงานในกลุ่มแชโบลได้ก็มีแนวโน้มที่จะพยายามทำตามความคาดหวังของสังคมน้อยลง หลีกเลี่ยงการวัดผลความสำเร็จแบบเดิมๆ ของสังคม และหันมาสนใจอาชีพอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ดารา นักแสดง นักกีฬา ครูในโรงเรียน แพทย์ หรือพ่อครัว 

นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นจำนวนมากหันมาสนใจอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ ยูทูปเบอร์ การร่วมงานกับบริษัทหรือสตาร์ทอัพต่างประเทศ หนุ่มสาวชาวเกาหลีบางคนก็ย้ายออกนอกเมือง เพื่อทำการเกษตรหรือหางานทำในต่างประเทศ คนเกาหลีเกือบ 5,800 คนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหางานทำในปีที่แล้วโดยใช้โปรแกรมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มากกว่าสามเท่าจากปี 2013 หลีกเลี่ยงการวัดผลความสำเร็จแบบเดิมๆ ของสังคม

ทำไม Samsung ไม่ใช่บริษัทในฝันของ Gen-Z อีกต่อไป : เมื่อเจ้าแห่งธุรกิจแชโบลตกบัลลังก์ บทเรียนสำคัญที่ธุรกิจไทยต้องจับตาKOREAN ONLINE GIANTS - cr. THE KOREA ECONOMIC DAILY

  • ยุคทองของบริษัทเทคฯ สมัยใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่า

JOBKOREA กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในเกาหลีใต้ทำให้บริษัทอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริษัทเกมซึ่งได้รับความนิยมเป็นพิเศษในปีนี้ โดยบริษัทเหล่านี้แข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อจ้างนักพัฒนา โดย Kakao ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดจากนักศึกษาภาคธุรกิจและการเงิน มนุษยศาสตร์และสังคมศึกษา บันเทิงและกีฬา และ Naver อยู่ในอันดับรองลงมา และเป็นที่แน่นอนว่าสองบริษัทนี้มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและทันสมัยกว่าบริษัทอย่าง Samsung

ล่าสุด Kakao ได้ประกาศระบบการทำงานใหม่ที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อรักษาคนเก่งในบริษัทเอาไว้ โดยมีรายละเอียดถึงการปรับให้มีการทำงานเพียง 4 วันต่อสัปดาห์และหยุดทุกวันศุกร์ และสามารถเลือกทำงานจากที่ไหนก็ได้ ในส่วนของ Naver ให้ทางเลือกกับพนักงานในการทำงานเต็มเวลาแต่เลือกได้ว่าจะทำจากที่ไหนก็ได้ หรือจะเข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยเรียกว่าโปรแกรม “Connect Work” นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสำหรับพนักงานที่อยู่ไกลจะสามารถเลือกทำงานจากสำนักงานที่ใช้ร่วมกันในจังหวัดต่าง ๆ ที่ใกล้ตนได้ 

การปรับตัวของแชโบล : เรียกชื่อแทนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน เพิ่มโบนัส

Heejin Kim, Sohee Kim, และ Sangmi Cha เล่าว่า ผู้บริหารยุคใหม่ในเครือแชโบลเริ่มตระหนักว่า วัฒนธรรมของแชโบลในการเคารพผู้อาวุโสถูกมองว่าเป็นปัญหาและขัดขวางนวัตกรรมและการตัดสินใจที่ดี ทำให้เริ่มปรับตัวให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

พนักงานได้รับการสนับสนุนให้พูดคุยกันโดยใช้ชื่อมากกว่าตำแหน่งงาน โดยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งในเกาหลีใต้ “Just call me JH” อยู่ช่วงหนึ่งเมื่อ Han Jong-hee CO-CEO,Samsung Electronics ผู้บริหารวัย 60 ปีกล่าวกับกลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมงานประชุมบริษัท ยังมีข่าวว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปีหน้า เนื่องจาก Jay Y. Lee ผู้นำวัย 53 ปีของบริษัทจะถูกปล่อยตัวเมื่อปีที่แล้วหลังจากติดคุกในข้อหาการทุจริตและติดสินบน กลับมามีบทบาทในที่สาธารณะมากขึ้น ทำให้ต้องทำการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรและกำกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทใหม่  

Hyundai และ Lotte Group ทบทวนการยกเลิกการสอบประวัติภูมิหลังของครอบครัวผู้สมัครงาน จากเดิมที่การจ้างงานโดยอาศัยสายสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อเลี้ยงความภักดีและความสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักว่านำไปสู่การกีดกันคนมีความสามารถ ส่งเสริมการจ้างงานผู้หญิงมากขึ้น ส่งเสริมการสรรหาคนเก่งจากภายนอกมากขึ้น 

ในส่วน Euisun Chung Executive Chairman, Hyundai Motor Group ซึ่งเป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งมีการพบปะกับพนักงานระดับล่างเป็นประจำ และ ซึ่งก่อนหน้านี้ Hyundai เป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมสุดขั้วและสุดโต่ง ทางด้าน Samsung และ SK Hynix เริ่มจ่ายโบนัสประจำปีที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยพนักงานบางคนได้รับเงินถึง 100% ของเงินเดือนประจำปี เพื่อรักษาผู้มีความสามารถไว้ มีการเลื่อนตำแหน่งให้กับผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากเพื่อกระจายอำนาจในการบริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ ต่างตระหนักดีว่าสิ่งจูงใจแบบครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอ และเยาวนชนเกาหลีเองก็ไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 

  • จะเห็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่กำลังพบเห็นกับหนุ่มสาวทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศไทยบ้านเรา หรือโดยเฉพาะประเทศที่นโยบายหรือโครงสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับแรงงานได้อย่างเหมาะสม บริษัทใหญ่จำนวนมากต้องรับมือกับอัตรา TurnOver Rate ที่สูง ถึงแม้จะให้เงินเดือนและโบนัสจำนวนมาก เพราะไม่สามารถรักษาคนรุ่นใหม่ไว้ได้ 
  • คนรุ่นใหมโดยเฉพาะในยุค Gen Z เริ่มสนใจบริษัทขนาดกลางรวมถึงสตาร์ทอัพเพราะตอบโจทย์ความต้องการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากความั่นคงแบบเดิม โดยหนุ่มสาวที่กำลังก้าวสู่สังคมการทำงาน มีพื้นฐานในการติดสินใจกับองค์กรมากกว่าเรื่องของเงินเดือน เรื่องวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมขององค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่แพ้กัน

สุดท้ายแล้วนั้นการปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่ในการส่งเสริมและรักษาบุคลากร ในบริบทของสังคมเกาหลีใต้อาจต้องใช้เวลาในปรับเปลี่ยน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นลงลึกถึงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงค่านิยมที่เกิดขึ้นกับการคิดการตัดสินใจของคนในสังคม เป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหวังของหนุ่มสาวในยุคหนึ่งที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่บีบให้แข่งขัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของกลุ่มธุรกิจแชโบลส่งผลทางลบต่อตลาดแรงงานมาต่อเนื่องจนกระทั่งในปัจจุบัน 

จะเห็นว่าจากกรณีของเกาหลีใต้ นโยบายในระดับประเทศส่งผลเกี่ยวโยงต่อภาคส่วนเอกชนและแรงงานที่รวมถึงเหล่าบัณฑิตจบใหม่จำนวนมาก ผู้เขียนมองว่าเราจำเป็นต้องวิเคราะห์ไปถึงโครงสร้างสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วย การสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันจากทุกภาคส่วนจะช่วยผลักดันบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตได้ในระยะหนึ่งเท่านั้น แต่พื้นที่ตรงนั้นไม่ได้กว้างพอสำหรับรองรับตลาดแรงงานในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี หลายประเทศจะพบปัญหาความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานจริง บัณฑิตจบมาแต่หางานทำไม่ได้ โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ชนชั้นกลางค่อนไปทางล่างอาจไม่ได้มีทางเลือกมากนัก กระบวนการสมัครงานไม่ว่าจะข้าราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ กำลังกีดกันผู้มีความสามารถอยู่ไม่ เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรฉุกคิด เพราะเยาวชนรุ่นใหม่คือรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่หมายถึงคุณภาพชีวิตของพวกเขาซึ่งสะท้อนศักยภาพโดยรวมของประเทศต่อไปในอนาคต อ้างอิง

Gen Z's Workplace Demands Force Corporate Korea to Loosen Up

In the Republic of Samsung, here’s the ticket to the good life 

South Korean Youth Struggle To Find Jobs After Years Of Studying For Tests

South Koreans cram for dream jobs at Samsung

Koreans React to Record High Youth Unemployment Rate 

Dream Companies Koreans Want To Work At

Meet the company: Samsung named best global employer 2021

Kakao top workplace choice for jobseekers, Naver third after Samsung Elec

South Korea’s Chaebol

Korean Work Culture – Things to know about jobs in the South


RELATED ARTICLE

Responsive image

Erin Meyer ผู้เขียน The Cultural Map และ Netflix No Rules Rules ขวัญใจผู้บริหารและสายงาน Corporate Culture

ร่วมรับฟังและตอบคำถามกับ Erin Meyer ได้ ใน Techsauce Global Summit 2022 รีบซื้อบัตรตอนนี้ ก่อนราคาจะปรับขึ้น...

Responsive image

‘ทุกคนมีทักษะการบริหาร ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด’ มุมมองจาก Youngblood Management วริศร เผ่าวนิช Managing Director,Techsauce

คุณวริศร เผ่าวนิช กรรมการผู้จัดการของ Techsauce ร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารงาน วิธีแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาตนเองในฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่ในเวที Youngblood Management จากงาน Creative...

Responsive image

เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหาร Pragma & Will Group ที่ปรึกษาด้าน HR ยุคดิจิทัล

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องเทคโนโลยี ร่วมเปิดวิสัยทัศน์กับ คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท Pragma & Will Group จ...