LATEST IN Medical Technology

บำรุงราษฎร์ ล้ำ! ชูนวัตกรรม Medical technology สู่การรักษารูปแบบใหม่ในอนาคต

บำรุงราษฎร์ รุกสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ชู Medical technology ปฏิวัติการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่สู่โลกอนาคต ตั้งเป้าผู้นำด้านบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก ในอีก 3 ปีข้างหน้า...

รพ.บำรุงราษฎร์ มุ่ง Medical Technology สร้างความต่างอย่างสากล

Medical Technology ที่ปัจจุบันมาในบทบาทของ Big Data AI และ Life Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงถูกนำมาใช้ในหลายมิติเพื่อรับมือกับ Digital Disruption และส่งเสริ...

JOB