Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN More Meat

มารู้จัก Plant – Based แบรนด์ More Meat จุดเริ่มต้นใหม่ของอาหารเพื่อความยั่งยืนโลก

ถ้าถามว่าการรับประทานอาหารมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? เกินครึ่งของผู้บริโภคต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันแน่ ๆ ว่า “กินเพื่ออยู่รอด กินเพื่อให้อิ่มท้อง และกินเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต”...

VFoods ร่วมลงทุน More Meat Startup ขยายฐานการผลิตเจาะตลาด Plant-Based ไทย

VFoods ร่วมลงทุน More Meat Startup ขยายฐานการผลิตโปรตีนจากพืช(Plant-Based Protein) ตีตลาดคนรักสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าดันธุรกิจแพลนต์เบสโตกว่า 25-30%...

JOB