LATEST IN MTL

บริษัทประกันขาขึ้นจริงหรือ ตัวแทนประกันจะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมหรือไม่

วิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบในหลายธุรกิจ สำหรับธุรกิจประกัน อาจถูกมองว่าเป็นกำลังเป็นขาขึ้น เพราะผู้คนต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพ แต่จริงๆแล้วเป็นอย่างไรนั้นจริงหรือไม่? การปรับเปลี่ยน...

เมืองไทยประกันชีวิต กับคำถามว่าบริษัทประกันขาขึ้นจริงหรือ? ตัวแทนประกันจะถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมหรือไม่?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้คนเน้นถึงวิธีลดความเสี่ยงที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว ธุรกิจประกันภัยจึงดูเหมือนเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสถาน...

เมืองไทยประกันชีวิต เผยกลยุทธ์ 2020 พร้อมนำ TeleMedicine มาใช้จริงแล้ว

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เผยสำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 เมืองไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งมั่นในการเป...

MTL ปรับองค์กรพลิกเกมธุรกิจยึด Customer Centric

Customer Centric คือหัวใจหลักของการบริหารธุรกิจในแบบฉบับของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ที่เป็นผลจาก Consumer behavior ที่เริ่มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ แต่รุนแรงต่ออุตสา...

อนาคต ME Generation ยุคที่คนมีอำนาจเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างเท่าเทียม มุมมองด้าน HealthTech โดยนาเดีย สุทธิกุลพานิช

คุณนาเดียเริ่มด้วยคำถามที่ว่า คุณคิดว่าตัวเองมีความรู้ในข้อมูลด้านสุขภาพและวิธีการป้องกันแก้ปัญหาดีพอหรือไม่? คุณเป็นคนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและทำการเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้ทำกา...

JOB