LATEST IN Passport

พาสปอร์ตทรงอำนาจที่สุดในโลก: ญี่ปุ่นขึ้นอันดับ 1 สิงคโปร์ลงไปอยู่อันดับ 2

เว็บไซต์ Henley Passport Index รายงานข้อมูลและการจัดอันดับของ "หนังสือเดินทางสัญชาติ" หรือ "พาสฟอร์ต" (Passport) ต่างๆ ทั่วโลก ในปี 2561 (ค.ศ. 2018) โดยวัดจากจำนวนประเทศ ระบุว่าหนั...

เจ็บปวดใจ! คอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่าฉันแค่ตาตี่ ไม่ได้หลับตาเสียหน่อย

การเหยียดสีผิว หรือแบ่งชนชั้นกันถือเป็นการกระทำที่เรียกว่าแย่มากสำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วนะ แต่เมื่อคอมพิวเตอร์ยังทำสิ่งนั้นกับคุณ มันถือเป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจนัก......

JOB