Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Soft loan

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยธุรกิจกว่าครึ่งสายป่านยาวไม่ถึง 6 เดือน จี้รัฐเยียวยา กระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งรัด Soft Loan ด่วน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยธุรกิจกว่าครึ่งสายป่านยาวไม่ถึง 6 เดือน จี้รัฐเยียวยา กระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งรัด Soft Loan ด่วน...

สรุปเรื่องที่ SMEs ต้องรู้กับการทำบัญชียุคใหม่

Techsauce ได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยและนำความรู้ดีๆ จากคุณจักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร CFP® ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Money Buffalo ซึ่งได้มาบรรยายเรื่องการทำบัญชีที่ถูกต้องสำหรับ SME...

กรุงไทยเผยผลการช่วยเหลือผ่าน 5 มาตรการเยียวยาและแคมเปญ #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน

ธนาคารกรุงไทย เผยยอดช่วยเหลือลูกค้าผ่าน 5 มาตรการเยียวยา ระบุกว่า 90% เป็นลูกค้าบุคคล ธุรกิจรายย่อย และ SME ด้านแคมเปญ #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน ช่วยร้านอาหารรายเล็กๆ ให้สามารถอย...

SCB ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.35% ช่วยลูกค้าช่วง COVID-19 มีผล 22 พฤษภาคม 2563

ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าบรรเทาปัญหาลูกค้าทุกกลุ่มก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.35% มีผล 22 พฤษภาคม 2563...

กรุงศรีเร่งช่วย SME ฝ่าวิกฤต COVID-19 พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและให้เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

กรุงศรีเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแก่ลูกค้า SME ที่มีและให้เงินกู้เพื่อเส...