Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tse

วิศวะฯ มธ. มุ่งปั้นวิศวกรยุคใหม่ รองรับการเติบโตของ ‘เทคโนโลยีควอนตัม’ ช่วยยกระดับความปลอดภัยโลกไซเบอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ธรรมศาสตร์ (TSE) ปรับแนวทางการสอนให้สอดรับการพัฒนาของเทคโนโลยีควอนตัม ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเป็นเทรนด์ท...

เปิดมุมมองวิศวกรเคมี กับกฎหมายห้ามใช้ครีมกันแดดในพื้นที่อุทยานฯ หลังมีสารเคมีทำให้เกิดปะการังฟอกขาว

เปิดมุมมองวิศวกรเคมี กับประเด็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดปัญหาปะการังฟอกขาว จนเกิดเป็นกฎหมายห้ามใช้ครีมกันแดดในพื้นที่อุทยานฯ เจาะแต่ละเรื่องราวผ่านมุมมองของ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเ...