LATEST IN ACE

ถอดแนวคิด Waste to Energy ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

Waste to Energy หรือ การผลิตพลังงานจากขยะ หนึ่งในแนวคิดของการกำจัดขยะที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากปัญหาขยะล้นเมืองที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนหันให้ความสำคัญ และมองว่าเป็นสิ่งที่...

ลัดฟ้าสู่สิงคโปร์ พาชมออฟฟิศ Google, Wework และ ACE หน่วยงานรัฐที่ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพ

ประเทศที่เรียกได้ว่ามีระบบ Startup Ecosystem ที่แข็งแรงที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นจะหนีไม่พ้นสิงคโปร์ ประเทศที่มีทั้งบริษัทนักลงทุน VC, โปรแกรม Accelerators, Incubator, ...

Google, WeWork, and ACE powering Singapore’s Strong Ecosystem

It cannot be denied that the strongest startup ecosystem in Southeast Asia right now is Singapore, a country filled with hundreds of thousands of venture capitalists, accelerators,...

JOB