LATEST IN Electricity

เจ้าพ่อมอเตอร์โชว์ ทุ่มเงินกว่า 250 ล้านบาท แตกไลน์ธุรกิจเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ

GPI เตรียมเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า หลังบอร์ดอนุมัติใช้งบลงทุน 250 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 25.45% ในบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ ในจังหวัดนครสวรร...

ถอดแนวคิด Waste to Energy ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

Waste to Energy หรือ การผลิตพลังงานจากขยะ หนึ่งในแนวคิดของการกำจัดขยะที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากปัญหาขยะล้นเมืองที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนหันให้ความสำคัญ และมองว่าเป็นสิ่งที่...

เมื่อรัฐฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น เรียกเก็บค่าสำรองไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง? แล้วคุณคิดอย่างไรเมื่อโลกกำลังสู่ยุค Decentralize?

หลังจากมีข่าวออกมาว่า กกพ. หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกข่าวว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นการเรียกเก็บค่า back up rate สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 ที่หันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือ...

JOB