Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN WFH

เทรนด์ใหม่ ! เที่ยวไป ทำงานไป Digital Nomad Visa ตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปัจจุบันเทรนด์ Work From Everywhere กลายเป็นที่นิยมของหนุ่มสาววัยทำงานทั่วโลก หลายประเทศทั่วโลกที่เห็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างแข่งขัน เสนอ "Digital Nomad Visa" มอบสิทธิประโยชน...

ผลวิจัยจาก Adobe เผย พนักงานกว่า 70% เห็นว่าเครื่องมือ Digital ที่ทันสมัย ช่วยลดอัตรา Great Resignation

เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะในการทำงานแบบใดก็ตาม โดยรายงานวิจัยของ Adobe เปิดเผยว่ามากกว่า 70% ของพนักงานและผู้จัดการพบว่า การเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่ทันส...

บริษัทต้องมี Solution อะไรบ้าง เมื่อ Work from Home ไม่ใช่แค่เรื่องการประชุมทางไกล

การ Work from Home ยังมี Solution ต่างๆ ที่องค์กรต้องวางระบบเพื่อพร้อมรับมือ ทั้งการวางข้อมูลบริษัทที่นำมาใช้ จะวางระบบอย่างไรในบทความนี้ Techsauce ของยกตัวอย่าง Solution ของ RICOH...