LATEST IN Whatsapp

ใต้โต๊ะ Facebook: ปรับบอร์ดบริหารใหม่ในรอบ 15 ปี ใครอยู่หรือย้ายบ้าง?

Facebook ปรับบอร์ดบริหารครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปี โดย Mark Zuckerberg ยังคงนั่งเป็น CEO ของ Facebook ดูภาพรวมของทั้งองค์กรอยู่ดังเดิม แต่มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งออกเป็น 3 ทีมใหญ่...

ผู้พัฒนา App และ Service ใหม่ควรอ่าน เมื่อกลุ่มแฮกเกอร์สายขาวออกมาเตือนว่า WhatsApp ยังสามารถถูกแฮกได้ผ่านทางโปรโตคอล SS7

เครื่องมือสื่อสาร Chat แอปพลิเคชั่นต่างๆ มีคนพูดถึงกันบ่อยครั้งเรื่องความปลอดภัยว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทุกๆ รายกล่าวถึงการนำ End-to-End Encryption มาใช้งาน ทั้ง Facebook Message, iMess...

JOB