LATEST IN TECH & BIZ

Transformation ของ ‘วิชาช่าง’ Upskill ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์จากสยามเทค

Transformation ของ ‘วิชาช่าง’ Upskill ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์จากสยามเทค

Reality Check (ตอนที่ 2) ศิลปะการเขียนบทสรุป (Executive Summary) เพื่อนำเสนอนายทุน

เมื่อพูดถึงแผนธุรกิจที่จะนำเสนอนายทุน หนึ่งในส่วนที่สำคัญมากนั่นก็คือ Executive Summary ที่จะสรุปเนื้อหาสำคัญต่างๆ ให้นายทุนเข้าใจได้ สำหรับบทความนี้เราจะกล่าวถึงการเขียน Executive...

Reality Check (ตอนที่ 1) มาดูสิว่านายทุนเค้าต้องการอะไร

สำหรับบทความในตอนแรกของ Startup 101 เป็นเรื่องราวการทำความเข้าใจนายทุนถ่ายทอดโดย Guy Kawasaki หนึ่งในนักลงทุนใน Silicon Valley จากหนังสือชื่อ Reality Check และปรับเนื้อหาให้สอดคล้อ...

Startup Funding แต่ละระดับมีอะไรบ้าง

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบรรดา Startup ก็คือการที่จะ Exit อาจจะด้วยวิธีการถูก Acquire จากบริษัทใหญ่ๆ หรือจะเป็นการออก IPO เข้าสู่ตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ แต่แน่นอนว่าการที่จะไปสู่ในระด...

Blisby : Online handicrafts marketplace for Thailand

If you’re a lover of hand-made product, then you need to check "Blisby.com". Blisby.com is similar to Etsy but localized for Thai people. It was established by Phuvadol Thongtavorn...

แนะนำ Startup Blisby พื้นที่สำหรับคนรักสินค้า Handmade

สินค้า Handmade งานฝีมือที่มาพร้อมไอเดียและการออกแบบสวยๆ เรียกว่าบ้านเราไม่เป็นรองใคร  สำหรับผู้ขายหลายครั้งก็ไม่รู้จะไปโปรโมต ปล่อยของดีแบบนี้ที่ไหน ในขณะที่คนซื้อก็อยากหาศูนย์กลา...

JOB