Chayanit Dasree

chayanit-dasree

[email protected]

Story (62)

แนวคิดเช่นไร ที่ทำให้ AIS เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทที่อายุ 100 ปี บนเส้นทาง Sustainable Development

Sustainable Development (SD) ที่ AIS ผลักดันคือการสร้างความยั่งยืนผ่านแนวทาง “ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาส” ที่หวังนำพาให้ AIS อยู่ถึง 100 ปี และเป็น Digital life service provider ที่...

เรียนรู้บทบาทงานด้าน Sustainability และแนวทางพัฒนาของ Thai AirAsia ที่ยึด Low- cost เป็นหัวใจหลัก

Sustainability มีบทบาทมาขึ้น จนองค์กรต่าง ๆ มีผู้บริหารหลายระดับมาเป็นเจ้าภาพดูแล Sustainable Development (SD) ให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นThai AirAsia ที่ยึด Low- cost เป็นแก่น ผลักดัน ...

แกะรอยเส้นทาง Agritech ของผู้ผลิตปุ๋ย ที่เริ่มจากมันเต๋า สู่ Uber for Tractor

Agritech ถูกนำมาประยุกต์ใช้โดยคู่สามีภรรยาเจ้าของกิจการค้าปุ๋ย “สิงห์ยิ้ม” เมื่อได้เห็นความยากแค้นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมมันเต๋า ก่อนต่อยอดพัฒนา Di...

สำรวจ Smart Farming แบบเกษตรกรรมครบวงจร ของ KUBOTA ที่ฉลาดขึ้นด้วย IoT

Smart Farming เป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน โดยเน้นพัฒนาแนวทางการเกษตรครบวงจรหรือ KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี loT รวม...

Design Thinking อยู่เบื้องหลังการแก้ pain point ให้ลูกค้าของเมืองไทยฯ ต่อยอดสู่ MTL Click

Design Thinking ถูกนำมาใช้แก้ pain point ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดสามารถต่อยอดสู่การพัฒนา digital platform ที่รวมทุกบริการด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนึ่งเดียว คือ MTL Click โดยที...